Vil beholde forkjøpsretten for leieboere

Leieboerforeningen mener det er feil å fjerne leietakeres forkjøpsrett og at opphevelse av kjøpsretten medfører et svekket vern og botrygghet for leietakere.

Tirsdag 14. februar 2017 ble det holdt åpen høring i Stortingets kommunal- og forvaltningkomité, i forbindelse med revideringen av Lov om eierseksjoner. Leieboerforeningens advokater Ragnhild Løseth og Tove Berggaard var kritiske til at leieboerne mistet viktige rettigheter.


  • Publisert: onsdag 15 februar, 2017 - 13:57
  • Skrevet av: RedAdvokat Ragnhild Løseth.

Leieboerforeningen har tidligere inngitt høringsuttalelse til Kommunal- og forvaltningsdepartementet, hvor det ble gitt innspill på forslaget om å oppheve leieboernes forkjøpsrett til bolig som seksjoneres. Leieboerforeningen argumenterte for at leieboernes forkjøpsrett må opprettholdes i den reviderte eierseksjonsloven, og at de fortsatt skal få en prisreduksjon dersom forkjøpsretten benyttes. 

Under høringen i komitéen ble det igjen redegjort for dette standpunktet, da Leieboerforeningen mener at en opphevelse av leietakeres forkjøpsrett ikke er i samsvar med eierlinjen i norsk boligpolitikk. I tillegg ble det argumentert for at en opphevelse av forkjøpsretten kunne medføre et svekket vern og botrygghet for leietakere. Leieboerforeningen la også frem et forslag til regulering av korttidsutleie av eierseksjoner som tidligere er utarbeidet sammen med Huseiernes Landsforbund og oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer: