Digital verktøykasse om bolig for vanskeligstilte

Alle som er opptatt av bolig for vanskeligstilte finner et hav av nyttig informasjon på den nye veiviseren.no

Norske kommuner har fått et digitalt verktøy som skal gjøre det enklere å gi innbyggerne de boligsosiale tjenester de har krav på. Veiviseren.no er åpen for alle – og dermed kan også brukerorganisasjoner og brukere av boligsosiale tjenester finne mye nyttig informasjon på denne omfattende nettsiden.


  • Publisert: torsdag 02 februar, 2017 - 13:35
  • Skrevet av: RedVeiviseren.no er en digital verktøykasse utviklet for kommuner og andre offentlige myndigheter. Men siden nettstedet er åpent for alle, er det også en viktig informasjonskanal for brukere og brukerorganisasjoner. I Veiviseren er om bolig samlet «alt på ett sted».

Det er Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet som står bak veiviseren. Veiviseren omhandler blant annet temaer som: bosetting av vanskeligstilte, integrering, oppfølgende tjenester, lovverk, rettigheter og mye mer.

Veiviseren skal gi en framstilling av lovverk, virkemidler, gode eksempler og kompetanse. I Veiviseren finnes det mange nyttige filmer som viser erfaringer fra ulike kommuner. Det finner også e-kurs, ordlister, nedlastbare dokumenter, kildehenvisninger, forskningsrapporter mv.

Leieboerforeningen har levert mange fagartikler om juridiske rettigheter og plikter ved leie av bolig. Vi har også utarbeidet nye leiekontrakter som kommunene kan benytte og har vurdert og kontrollert artikler skrevet av andre aktører. Vi er også inne med temasaker om beboermedvirkning, bomiljøarbeid og bygging av nye utleieboliger med tilvisningsavtaler.

www.veieviseren.no