Paris tredobler skatt på sekundærboliger

I slutten av januar ble det innført tredobbel skatt på sekundærboliger i byen. Skatten går opp fra tjue til seksti prosent, og tiltaket er ventet å skulle hindre boligspekulasjon og frigjøre flere boliger til fastboende.

  • Paris tredobler skatt på sekundærboliger

I Paris er det over hundre tusen sekundærboliger, en høy sum,siden det totalt er litt over en million boliger i byen. Den høye andelen skaper press på leiemarkedet, og bidrar til å hindre at folk med normal inntekt kan bosette seg i byen.
Til tross for at den nye skatten vil føre til økte skatteinntekter for byen, sier byens boligminister at skatteinntekter ikke er et poeng i seg selv. Formålet er å legge press på eiere av sekundærboliger, til enten å selge boligen, eller å leie den ut på fast basis.

Vil det hjelpe? 
Mange av sekundærboligene eies av rike franskmenn som ikke vil bli påvirket av den høye skatten. Dessuten er mange sekundærboliger så store og eksklusive at de vil være uaktuelle for vanlige lønnstakere uansett. Airbnb gjør det også mulig for eiere av sekundærboliger å få inntekter for å dekke skatteøkningen; det er fremdeles lovlig å leie ut via den omstridte delingstjenesten opp til fire måneder i året. 

Flere tiltak de siste årene
Å øke skatten på sekundærboliger i Paris til hundre prosent, har også blitt diskutert i bystyret. For snart to år siden vedtok også det franske boligministeriet å innføre prisregulering på leiemarkedet i Paris og andre byer med høye leieinntekter. 
Dette har ført til at leieprisene har sunket, og mange nye leieforhold blir inngått med lavere husleie enn før. 


Norge har et av de minst regulerte boligmarkedene i verden, og boligspekulasjon er en vanlig og legitim inntektskilde for mange. 
Likevel er det flere likhetstrekk med det parisiske boligmarkedet. Kanskje er det på tide å tenke nytt for å få ned boligprisene og hindre at det å bo i byen blir utilgjengelig for mange? 

Les saken i Citylab


Relaterte artikler

Ble tilbudt husleiereduksjon i bytte mot seksuelle tjenester «Lika du å sug?» spurte utleieren 19 år gamle Tina Nikolaisen Einarsen fra Steigen. Leieboerforeningen opplever at enkelte utleiere tar seg vel godt til rette i et presset boligmarked.