Oslo har de høyeste leieprisene

Bildet er fra Spirea Park på Økern i Oslo hvor Utleiebolig AS nylig ferdigstilte 56 nye utleieboliger.

Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) per 4. kvartal 2016 viser at Oslo fortsetter å ha det høyeste leienivået i Norge. Stavanger har derimot falt og ligger under sentrale områder i Bergen og Trondheim.

For en to- og treroms utleiebolig i Oslo ligger et gjennomsnitt av de månedlige leieprisene på henholdsvis om lag 10 200 og 12 880 kroner per 4 kvartal 2016. En toromsleilighet på 50 kvm beliggende i bydel Grünerløkka, Gamle Oslo, Sagene eller Nordre- og Vestre Aker har en forventet månedleie på 11 000 kroner. Tilsvarende leiligheter i Bergen og Trondheims sentrumsbydeler ligger på henholdsvis 9 700 og 9 600 kroner. Stavanger kommune sett under ett viser imidlertid en estimert leie på 9 000 kroner og sammenlignet med forrige år ligger leiene i 2016 lavere.

Store prisforskjeller mellom by og land
Antatt månedlig leie for spredtbygde strøk og de minste tettsteder viser at en toroms leiebolig ligger på 5 500 kr, som er lavere enn nivået for samme område i fjor. Tettsteder med 20 000 innbyggere eller flere viser tilnærmet ingen endring, mens leiene i øvrige prissoner har en positiv prisutvikling i samme periode. Sterkest oppgang i leiene finner vi i Tromsø der en toroms leiebolig ligger på om lag 8 700 kr.

Den store forskjellen i leiepriser er mellom by og land. LMU viser imidlertid at også innad i byene er det høyere leienivåer for de sentralt beliggende bydeler av Oslo, Trondheim og Bergen. I Bergen er estimert leie for en treroms leilighet på 70 kvm beliggende i Bergen sentrum 11 800 kroner. Til sammenligning er estimert leie for en tilsvarende bolig i bydel Arna, Ytrebygda eller Åsane på 10 500 kr.

Korte leieforhold dominerer
Godt over halvparten av alle leietakerne i LMU inngikk leieforholdet i inneværende år eller i fjor. Dette må sees i sammenheng med at leieandelen er høy blant unge som på lengre sikt ofte kjøper egen bolig.

Beregn leieprisene selv
Det er enkelt å finne leiepriser for bolig med forskjellig antall rom og av forskjellig størrelse via statistikkbanken i SSB. Her kan du også sammenlikne prisene over tid – selv om SSB advarer mot dette fordi utvalgene er forskjellige hvert år. Ser man på prisutvikling over tid er det en relativt beskjeden vekst i perioden fra 2012-2016 - hvertfall om man sammenlikner med prisen på kjøp av bolig. I Oslo for alle størrelser koster det i snitt kr 11 343 å leie en bolig i Oslo i 2016. Det er kr 1500 mer enn det i snitt kostet i 2012. Dette gir en prisvekst på ca 15 prosent de siste 4 årene. Fra 2012-13 var veksten på 5,7 prosent - mens resten av perioden lå prisveksten på mellom 2,8 og 3 prosent.

LMU har også interessante tall om utleierne. Ser man f.eks. på Oslo utgjør kategorien privat gårdeier/gårdsselskap 45,7 prosent. Slekt/venner/arbeidsgiver 8,7 og annen privat person 32,8 prosent. 5,1 prosent leier av kommunen og 7,8 prosent av studentsamskipnaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer:


Relaterte artikler

Oslo blir stadig dyrere for deg som skal leie bolig – Det er rekordmange boliger til leie, men likevel sterkt økende leiepriser i Oslo, Asker og Bærum, sier administrerende direktør for Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal. Studentene i hovedstaden kan ikke regne med å slippe billig unna til høsten, med andre ord.

Oslo er fremdeles dyrest i landet SSBs leiemarkedsundersøkelse (LMU) har i dag publisert leieprisstatistikken for 2015. Den viser at Oslo fremdeles har de dyreste utleieboligene. De rimeligste leilighetene her ligger på samme prisnivå som sentrumsleiligheter i Bergen og Trondheim. Leieprisene i landet varierer forøvrig stort - fra 6000 kr til 17000 kr for en toromsleilighet.

Lettere å få bolig for studentene 120.000 personer har nå fått svar på hvorvidt de er en av de 85.000 som har fått tilbud om studieplass til høsten. For mange av dem betyr det hektiske...

Rekordmange utleieboliger og fallende leiepriser Siste leieprisoversikt fra Utleiemegleren for desember 2013 viser at det nå i snitt koster 8 460 kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo. ...

Nyboligsalget raser Boligmarkedet fortsetter å vise svakhetstegn, og nå raser både nyboligsalget og igangsettelsen av nye boliger. I november ble det solgt hele 39 pro...