Ikke-kommersielle utleieboliger i Oslo?

Arkitektnytt skriver i dag at byråd for byutvikling i Oslo, Hanna E. Marcussen (MDG), jobber med en pilot for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger. Tanken bak dette prosjektet er at vi ønsker å beholde et mangfold i byen. Da trenger vi en tredje sektor, mellom sosial boligbygging og markedet, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen til Arkitektnytt.

  • Ikke-kommersielle utleieboliger i Oslo?

Oslobyrådets samarbeidsplattform åpner for bygging av ikke-kommersielle utleieboliger, og nå er altså arbeidet med å utvikle en modell for slike boliger i gang. Ikke-kommersielle utleieboliger omtales gjerne som den "tredje sektor", og er en velkjent metode for boligbygging, blant annet i Danmark, der det finnes en halv million "almene boliger". Dette er ikke-kommersielle utleieboliger der kommunen har disposisjonsrett på en viss andel av leilighetene, mens hvem som helst uavhengig av inntekt kan søke på de øvrige boligene. Og det er nettopp danske almenn-boliger byråden ser til når hun jobber med modellen.

"Initiativet er inspirert av den danske ordningen Almenbolig Pluss, hvor kommunen inngår avtaler med privat boligbyggere som leier ut boliger av en viss størrelse til familier som ellers ikke ville hatt råd til å komme seg inn på boligmarkedet. Byråden understreker at man skal vurdere mange ulike modeller før man går igang med piloteringene. Københavns mange ikke-kommersielle boligstiftelser er også blant forbildene", skriver Arkitektnytt. 

 

Leieboerforeningen vil følge opp planene, og ser fram i mot byrådets forslag.

Les hele saken hos Arkitektnytt her


Relaterte artikler

Ikke alle utleiere tar markedspris Norge har et av verdens minst regulerte leiemarkeder. Til og med kommunale boliger for vanskeligstilte styres av markedspris. Nå snakkes det igjen om ikke-kommersielle utleieboliger i hovedstaden. Vi har besøkt et av de få ikke-kommersielle boligprosjektene som eksisterer i dag.