8700 må tilbakebetale for mye bostøtte

8700 personer fikk utbetalt til sammen 197 millioner kroner mer i bostøtte enn de hadde krav på i 2015. Nå får de varsel fra Husbanken om at pengene kreves tilbake.

  • 8700 må tilbakebetale for mye bostøtte

Årsaken til kravet er at de har ikke har meldt fra til Husbanken om at de har fått økt inntekt eller formue, går det frem av en pressemelding fra selskapet.

Bostøtte beregnes ut fra inntekt og boutgifter som søkeren oppgir i søknaden. Hvis inntekt eller formue endrer seg vesentlig i løpet av året, skal bostøttemottakerne melde fra til Husbanken.

– Bostøtte er kun for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Det er viktig for tilliten til offentlige støtteordninger at støtten går til dem som faktisk har krav på det. Kontrollene vi gjennomfører sikrer at alle får bostøtte i tråd med det de faktisk har av inntekter og utgifter, melder administrerende direktør, Bård Øistensen, i Husbanken.

Kontrollerer mot skatteoppgjøret
Når nytt skatteoppgjør er klart fra skatteetaten på høsten, kontrollerer Husbanken bostøttemottakernes inntektsopplysninger mot inntekten bostøtten er beregnet utfra.

Er det vesentlig avvik mellom inntektstallene, sender Husbanken varsel om at for mye utbetalt bostøtte vurderes krevd tilbake.

De som får varselet kan komme med innsigelser hvis de mener kravet er feil. Husbanken tar så enten innsigelsene til følge og bostøttemottakeren slipper å betale tilbake, eller fatter vedtak om tilbakebetaling.

Bostøttemottakerne kan klage på vedtak om tilbakebetaling.

Ny beregningsmodell vil gi færre feil
Til nå har Husbanken som hovedregel brukt inntektsopplysninger fra det siste skatteoppgjøret som grunnlag for beregning av bostøtte, og det har vært opp til den enkelte bostøttemottaker å melde fra om endringer i inntekt gjennom året.

Arbeidsgivere og NAV rapporterer inn inntektsopplysninger til skatteetaten hver måned. Tidlig i 2017 vil Husbanken ta i bruk disse opplysningene i den månedlige beregningen av bostøtte.

– Vi tror at bostøtteordningen vil bli mer treffsikker, og det vil bli langt færre utbetalinger av urettmessig støtte. Automatisk innhenting av månedlige inntektsopplysninger gjør søknadsprosessen og saksbehandlingen enklere for både søkerne, Husbanken og kommunene, uttaler Øistensen.

Kilde: Pengenytt.no.


Relaterte artikler

Beboere i bokollektiv kan søke bostøtte fra 1. november Stortinget har fulgt opp regjeringens forslag om å endre bostøtteloven. Endringen gjør det mulig for vanskeligstilte beboere i bokollektiv å motta bostøtte. Endringen trer i kraft fra 1. november 2016.

Utvidelse av bostøtte - LbFs høringssvar Leieboerforeningen er svært positiv til at regjeringen foreslår å utvide bostøtten til også å omfatte personer som bor i bofellesskap. Men i høringsbrevet skriver foreningen at den er skeptisk til at det skal skje basert på skjønnsmessige vurderinger gjort av kommunen.

Flere kan ha rett på bostøtte Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øisteinsen, oppfordrer flere med høye boutgifter og lave inntekter om å sjekke den elektroniske bostøttekalkulatoren. Den elektroniske løsningen er lett å bruke, og nå er det også lettere å søke om bostøtte på denne måten. Elektronisk behandling gir en rekke fordeler for søkeren

Snart kan du søke startlån elektronisk 2. februar åpnet Husbanken opp for å ta imot elektronisk søknad fra innbyggerne i syv utvalgte kommuner. Går alt etter planen, vil denne digitale løsningen være tilgjengelig for hele landet i mai måned.

Viktig å melde fra til Husbanken om inntektsendring Husbanken har avdekket at 6600 bostøttemottakere fikk utbetalt til sammen 146 millioner kroner mer enn de hadde krav på, fordi de unnlot å melde fra om at de hadde fått økt inntekt. Nå må pengene betales tilbake, melder NTB i en nyhetssak.