Flere utleieboliger må til

Forskning viser at et tilfredsstillende tilbud av utleieboliger reduserer presset på boligmarkedet og medfører svakere prisvekst. Derfor trenger vi en endring i skattesystemet, skriver regiondirektør i Husbanken Guro Bergo.

Flere utleieboliger kan gi redusert boligprisvekst. Skatt for utleiebolig som for næringsbygg kan få flere til å bygge, skriver regiondirektør i Husbanken, Guri Bergo i en kronikk i Dagens Næringsliv 27. september 2016.


  • Publisert: onsdag 28 september, 2016 - 18:23
  • Skrevet av: RedBoligprisene i Oslo når nye rekorder hver måned. Forleden meldte Obos at gjennomsnittlig kvadratmeterpris på brukte Obos­tilknyttede leiligheter i Oslo­ området er over 60.000 kroner. Så langt i år har disse boligene steget med 23 prosent.

Vi leser om budkrig og leiligheter som selges himmelhøyt over takst. For noen av oss er dette mer av teoretisk interesse, for den som skal kjøpe sin første bolig, er det blodig alvor.

Debatten den seneste tiden har vært om hvordan unge skal komme inn på et boligmarked som er i stadig vekst. Tidligere år kunne også unge i etableringsfasen søke Husbankens startlån for å delfinansiere boligen sin. Startlånet brukes nå annerledes, og unge i etableringsfasen er ikke en målgruppe.

Så hva skal de unge da gjøre for å komme inn på boligmarkedet? Og uten å låne til opp over pipa?

Flere grep kan tas for å løse de økende etableringsutfordringene som høy boligprisvekst fører til. Ett av dem er å endre skattesystemet for eksempel ved å innføre en boligskatt. I SSBs analyserapport «Økonomiske analyser», som ble lagt frem tidligere i september, kommer det frem at økt tilbud av nye boliger og høyere realrente vil dra ned boligprisstigningen. Å øke tilbudet av boliger for salg eller boliger for utleie vil naturligvis også redusere prisveksten.

Den norske boligpolitikken har fremelsket eierlinjen. Mer enn 80 prosent eier den boligen de bor i. Det å eie sin egen bolig belønnes økonomisk via  skatteberegningen, og det gir status og en følelse av tilhørighet. Å eie sin egen bolig regnes som det «normale» her, i motsetning til i de fleste andre land. Og omvendt; å leie bolig er for de få, og en løsning i overgangsfaser. Og det er dyrt. Leieprisene i Oslo medfører at det er billigere å eie enn å leie. Også i månedsutgifter.

Det er stor mangel på gode, rimelige og profesjonelt drevne utleieboliger i Norge. En markant økning i slike utleieboliger vil redusere presset på boligmarkedet, og det vil også kunne gi tilgang til utleieboliger til en rimeligere leie enn i dag.

Forskning viser at et tilfredsstillende tilbud av utleieboliger reduserer presset på boligmarkedet og medfører svakere prisvekst.

Å leie rimelig gir unge fleksibilitet og en mulighet til å sette av penger og spare til egenkapital. Så hvordan kan vi legge til rette for at det bygges flere utleieboliger i regi av seriøse profesjonelle utleiere, som tar ansvar for god oppfølging av bomiljøene slik at det blir attraktivt å bo der?

I dag skattlegges investeringer i utleieboliger på en helt annen måte enn investeringer i for eksempel hoteller, lagerbygg og kontorbygg. Skatteloven åpner ikke for avskrivning av bygninger til bruk i næringsmessig boligutleie – i  motsetning til næringsbygg forøvrig, som kan avskrives med en sats på to eller fire prosent (såkalt saldoavskrivning). Forskjellsbehandlingen innebærer at skattesystemet gjør det mer lønnsomt å investere i næringsbygg enn utleieboliger.

Dersom avskrivningsreglene for investeringer i utleieboliger endres, slik at de er like som for næringseiendom, blir det mer lønnsomt å fremskaffe utleieboliger. Økt tilbud av leieboliger medfører reduserte leiepriser.

Mange gode og rimelige utleieboliger vil gi nyutdannede et godt sted å bo mens de sparer til egenkapital. Det vil bidra til å redusere prispresset i boligmarkedet.

I år vil Husbanken gi lån og tilskudd til cirka 2300 utleieboliger. Det er en viktig tilvekst for de mest vanskeligstilte på boligmarkedet. Men selv om antall boliger er langt høyere enn i tidligere år, påvirker det på ingen måte den generelle prisveksten i boligmarkedet.

En endring i avskrivningsreglene slik at profesjonell boligutleie vurderes som annen næringsbygg vil gi en markant økning i antall utleieboliger som vil på sikt kunne redusere boligprisveksten.

 

Kilde: DN.no