Finanstilsynet kan lappe på et boligmarked som ikke virker, men ikke reparere det

Finansminister Siv Jensen har ikke lyst til å gjøre noe med det som virkelig kunne monnet for å dempe prisveksten: mer skatt på bolig, skriver Dagbladet (Foto: Rune Kongsro).

Boligprisene stiger urovekkende mye. Årsveksten på landsbasis er på 9,1 prosent, og i Oslo på så mye som 16,3 prosent. Gjeldsveksten stiger selvsagt i takt, og det fryktede ordet «boligboble» dukker opp i nyhetsdekningen. Det er nødvendig med tiltak, og Finanstilsynet har servert forslag til akuttløsninger, skriver Dagbladet på lederplass. Vi gjengir lederen her:

Den såkalte «fartsgrensen», bankenes adgang til å fravike krav til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling, bør fjernes. Til nå har bankene kunnet fravike disse kravene i 10 prosent av det totale utlånet.

Kundens samlede lån skal ikke utgjøre mer enn fem ganger brutto årsinntekt. Maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres fra 70 prosent til 60 prosent. I tillegg skjerpes krav om avdragsbetaling, slik at det skal gjelde for alle lån med belåningsgrad over 60 prosent. Nå er grensen 70 prosent.

Tilsynet vil ikke stramme inn på kravet om 15 prosent egenkapital ved inngåelse av nye lån. Det er fornuftig, innstramming her er kanskje det som vil slå aller mest urettferdig ut for nykommere på boligmarkedet.

Finansminister Siv Jensen kaster seg over forslaget, og hennes departement sender forslagene ut på høring allerede i dag. Hun vil selvsagt ikke ha noen boligboble på sin vakt, dessuten har hun ikke lyst til å gjøre noe med det som virkelig kunne monnet for å dempe prisveksten: mer skatt på bolig.

Eiendom er lavt beskattet i Norge, og folk plasserer derfor rimeligvis pengene sine her. Veksten i sekundærboliger har vært en voksende trend, og er nå sannsynligvis også en viktig forklaring på presset på boligmarkedet i hovedstaden - akkurat som for lavt tempo i nybyggingen. Høy boligpris er dessuten en naturlig effekt av befolkningsøkning, lav rente og lite arbeidsledighet.

Rentefradrag, manglende eiendomsskatt, lave likningsverdier og ingen gevinstbeskatning for primærbolig og skattefritak for utleie i egen bolig, girer opp nordmenns allerede oppblåste forventninger om bolig som et sikkert og profitabelt investeringsobjekt.

Det er bare SV av partiene på Stortinget som orker å løfte denne upopulære saken, men fortsetter utviklingen i samme spor vil det være uansvarlig å ikke vurdere skjerpet beskatning av eiendom. Finanstilsynet kan lappe på et system som ikke virker, men det kan ikke reparere det.

Kilder: db.no

Les mer: Pressemelding fra finanstilsynet


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.