Brutal hverdag for barn i kommunale gårder

Denne sommeren har de kommunale boligene i Oslo fått mye oppmeksomhet i media. Etter at en eldre kvinne ble funnet drept av en nabo i en gård på Tøyen, har boforholdene i kommunale gårder igjen blitt aktualisert.

I en større artikkel fra NRK forteller Noor på 11 år om hvordan hun en dag ikke kom seg på skolen fordi noen voksne menn sov i trappa. 

- Jeg skulle på skolen, men heisen var ødelagt, så jeg måtta ta trappa. Der fant jeg to menn som lå og sov, jeg ble redd og gikk hjem til mamma. Hun sa jeg skulle vente, men de gikk ikke

Gjennom vårt arbeid med kommunale bomiljøer de siste årene har Leieboerforeningen hørt mange vonde historier fra gårder som i årevis har hatt belastede bomiljø. LbF krever en opprusting av de kommunale bomiljøene, for at barn og voksne skal føle seg trygge i sitt eget hjem. Kommunen må anskaffe flere kommunale boliger og gi bedre oppfølging i gårder med dårlige bomiljø. 
I artikkelen i NRK forteller nabo Heidi Marie Kriznik om hvordan ressurssterke naboer på Tøyen har endret holdning til de kommunale blokkene, fra å ønske dem bort fra bydelen, til å danne et fellesskap med beboerne gjennom naboskapsprosjekter som hønsegård og grønnsakshage. Men det er fremdeles mye som skal til før barna kan gå trygt i gangene i de kommunale blokkene i Oslo, og Leieboerforeningen fortsetter arbeidet med å løfte bomiljøet i de kommunale blokkene politisk. 

 

Les artikkelen om Noor i Kolstadgata 7 her

Les artikkelen om da ordfører Marianne Borgen kom på dugnad i Kolstadgata her

 


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.