Flyktninger kurses i husleierett

I forbindelse med Leieboerforeningens rådgivningstjeneste til kommuner som bosetter flyktninger, har vi i høst avholdt kurs i husleierett for til sammen 85 flyktninger på Østlandet.

  • Flyktninger kurses i husleierett

Gjennom hele 2016 har Leieboerforeningen tilbudt norske kommuner gratis juridisk bistand i forbindelse med bosetting av flyktninger. Alle kommuneansatte som jobber med bosetting, har kunnet ringe og snakke gratis med våre advokater i foreningens åpningstider, og vi har avhold syv kurs i husleierett, i Hammerfest, Bodø, Trondheim, Bergen, Oslo og Kristiansand.  Vi har også utarbeidet egne nettsider der kommuneansatte kan finne relenvant informasjon om alle aspekter av et leieforhold.

Kursing for flyktninger
I høst har LbFs prosjektleder, advokatfullmektig Vibeke R. Holm, også arrangert to kurs for flyktninger i østlandsområdet.Til sammen deltok omtrent 85 flyktninger på kursene, som tok for seg tema som utfylling av leieavtaler, husleielovens betydning og praktisk informasjon om leieforholdet, slik som husordensregler, korrespondanse med utleier, reklamasjon, avfallshåndtering, og forebygging av dårlig inneklima.
Språkkunnskapene var begrenset til nivå A1-A2, tilsvarende nybegynner. Å formidle husleierett til mennesker med begrenset språkkunnskap kan være utfordrende, siden loven er skrevet i tungt juridisk språk. Gjennom forenklede framstillinger med bruk av eksempler for å illustrere loven, fikk likevel kursdeltakerne en god forståelse av husleierett.  Vi oppfordret også kursdeltakerne om å ta kontakt med Leieboerforeningen eller med sin kommune dersom det er uklarheter i leieforholdet.

Viktig med kunnskaper før man entrer leiemarkedet
I Leieboerforeningen møter vi fra tid til annen på sårbare leietakere med dårlig språkforståelse. Noen ganger er det tydelig at slike leietakere kan være et lett bytte for utleiere som bevisst velger å bryte husleieloven.  Derfor kan et minimum av kunnskap om husleierett bidra til bedre rettsvern for sårbare leietakere. Dessuten har også leietakere plikter i henhold til loven og kontrakten, og det er viktig at flyktninger som skal ut på leiemarkedet for første gang er klar over disse.