Airbnb vs husleieloven

Advokat Tove Berggaard i Leieboerforeningen sier at langvarig airbnb utleie kan komme i konflikt med husleieloven.

Airbnb brer om seg i rekordhastighet. Dette er en del av den nye delingsøkonomien og mange kan spe på med litt ekstra leieinntekter. Men enkelte melder om at denne løsningen kryper inn og erstatter normale leieforhold. Vi har bedt våre advokat Tove Berggaard redegjøre for hva som er forksjellen.

Airbnb er en løsning som tillater folk å leie ut hele eller deler av sitt eget hjem eller en ekstra bolig til turister og reisende. Nettstedet å etablerer kontakt mellom utleier og gjest, og er ansvarlig for håndtering av hele transaksjonen. Airbnb tilbyr mer enn 2 millioner private overnattingssteder i 192 land og mer enn 33 000 byer. Fra etableringen i november 2008 til juni 2012 var det ifølge Wkipedia registrert mer enn 10 millioner overnattinger booket gjennom Airbnb.

Airbnb som hotel-/pensjonaltopphold
Gjennom airbnb leies det både ut rom i egen bolig og hele boliger. Utleieobjektet er fullt møblert og man får i tillegg håndklær og sengetøy. Leietaker betaler ofte et vaskegebyr ved oppholdets slutt, men det kan avtales at leietaker vasker selv. Utleieren yter gjerne litt ekstra service også, gjennom å gi beskrivelser av hvordan man kommer seg til/fra boligen og offentlig transport, aktuelle severdigheter i området, oversikt over anbefalte spisesteder, kart over området osv. Som følge av dette får utleie gjennom airbnb en klar karakter av å være et hotell-/pensjonatopphold, sier advokat Tove Berggaard.

Dersom det leies ut rom/bolig gjennom airbnb til fritidsformål, mener Berggaard at man er klart utenfor husleieloven bestemmelser. Her vil leietaker ha en annen permanent bolig og oppholdet gjennom airbnb vil i hovedsak være kortvarig og i tilknytning til en feriereise.

Forarbeidende
- Det er imidlertid i forarbeidene til husleieloven uttalt at det er formålet med avtalen som er avgjørende for om et leieforhold faller inn under husleieloven eller ikke. Spørsmålet kommer derfor på spissen for langvarige leie gjennom airbnb, sier Berggaard, og viser til følgende punkt i forarbeidende:

At forholdet er ment å være mer langvarig enn det som er vanlig for hotellkontrakten, trekker i retning av å betrakte det som et vanlig husleieforhold, og det samme gjelder dersom leierne steller værelsene sine selv. Andre momenter er om utleieren har bevilling til å drive overnattingssted, og om leieren har et annet permanent hjem.

- Dersom utleier for eksempel stiller rene håndklær og sengetøy til disposisjon under hele leieforholdet og leieren også har et annet permanent hjem, kan dette antakeligvis være tilstrekkelig til at oppholdet faller utenfor husleieloven. Men man må nok her foreta en konkret skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle, da utleierne har adgang til å inngå ulike avtaler innenfor airbnbs rammer, slik at det blir vanskelig å si noe generelt om alle langvarige airbnb-opphold faller innenfor eller utenfor husleieloven.

Leieboerforeningen vil ta opp dette spørsmålet og med myndighetene og se om det er mulig å få til en tydeligere avgrensing med ved en snarlig anledning.

 

 


Relaterte artikler

Huseierne og Leieboerforeningen enige om å begrense AirBnB Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen er enige om at det er behov for å begrense AirBnB og tilsvarende døgnovernattingstjenester. I et felles brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslås det at det settes en maksgrense på 90 dager per år.

Bidrar Airbnb til kaos på boligmarkedet? Airbnb eller utleie av rom/bolig for døgnovernatting har fått enorm utbredelse over store deler av verden etter at online-tjenesten ble startet opp i USA i 2008. De siste årene har stadig flere hevdet at Airbnb og andre tilsvarende tjenester undergraver den tradisjonelle leiesektoren. Den ene storbyen etter den andre har innført eller planlegger strenge restriksjoner. Mye ligger til rette for at vi kan få de samme utfordringene i Oslo og andre større byer i Norge, og det er behov for raskt å trekke opp noen grenser mellom døgnovernattingstjenester som Airbnb og tradisjonell utleie av bolig.