Ny NAV-garanti gjør det enklere for kommunen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet et nytt standard garantidokument som har til formål å sikre private utleieres økonomiske interesser ved leierboers mislighold av en husleieavtale. Garantidokumentet gir den samme tryggheten som et ordinært kontantdepositum.Kommunene kan tilby denne garantien når de skal garantere for at leieboer oppfyller sine avtaleforpliktelser.


  • Publisert: fredag 01 april, 2016 - 12:49
  • Skrevet av: Red  • Ny NAV-garanti gjør det enklere for kommunen
    Garantidokumentet og innholdet i dette er forklart i rundskriv fra KMD nr H-5/16.

Kommunene har benyttet seg av mange ulike garantier med store variasjoner og mange utleiere har vært skeptiske til de såkalte NAV-garantiene. Ofte har formuleringene har vært uklare og garantiene har ikke sikret utleiers interesser godt nok.

Departementet oppfordrer kommunen til å ta i bruk det nye garantidokumentet og håper at dette kan bidra til at flere utleiere kan leie ut til vanskeligstilte. 

Også Huseiernes Landsforbund, som i mange år har advart utleiere mot å akseptere kommunal husleiegaranti, har i en pressemelding 11. april 2016 uttalt at den nye selvskyldnergarantien er helt forsvarlig å benytte for utleiere. 

Les mer og last ned dokumentet her