Flere kan ha rett på bostøtte

Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øisteinsen, oppfordrer flere med høye boutgifter og lave inntekter om å sjekke den elektroniske bostøttekalkulatoren. Den elektroniske løsningen er lett å bruke, og nå er det også lettere å søke om bostøtte på denne måten. Elektronisk behandling gir en rekke fordeler for søkeren

Husbankens direktør Bård Øisteinsen sier til NTB at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan ha rett på bostøtte. I januar mottok totalt 103 557 husstander i snitt 2362 kroner per måned i bostøtte. Dersom du tror at du har rett på bostøtte, kan du enkelt sjekke dette på Husbankens bostøttekalkulator på nett.

Mange fordeler med å søke elektronisk
Husbanken har digitalisert flere av sine tjenester den siste tiden, og elektronisk bostøttesøknad er ett av disse tiltakene. Ved å bruke kalkulatoren først kan man finne ut om man har rett på bostøtte.
Og når du søker elektronisk, får du en midlertidig beregning av hvor mye bostøtte du får. Du får veiledning når du søker, og du får kun spørsmål som er aktuelle for deg og din situasjon.  

Bostøtten varierer i ulike landsdeler
Bostøtte er en støtteordning for husstander med lav inntekt og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekter og boutgifter som avgjør hvor mye du eventuelt har krav på i bostøtte. Du har ikke rett til bostøtte hvis inntekten i husstanden din overstiger en inntektsgrense.

Inntektsgrensen for en enslig i Oslo er 220 641 kroner, mens øvre inntektsgrense for en familie med tre barn er 388 636 kroner. I andre deler av landet er inntektsgrensene noe lavere. Tabell over inntektsgrenser for din husstand finner du på husbanken.no

 

Les saken hos NTB
Gå til Husbankens bostøttekalkulator

 


Relaterte artikler

Beboere i bokollektiv kan søke bostøtte fra 1. november Stortinget har fulgt opp regjeringens forslag om å endre bostøtteloven. Endringen gjør det mulig for vanskeligstilte beboere i bokollektiv å motta bostøtte. Endringen trer i kraft fra 1. november 2016.

8700 må tilbakebetale for mye bostøtte 8700 personer fikk utbetalt til sammen 197 millioner kroner mer i bostøtte enn de hadde krav på i 2015. Nå får de varsel fra Husbanken om at pengene kreves tilbake.

Utvidelse av bostøtte - LbFs høringssvar Leieboerforeningen er svært positiv til at regjeringen foreslår å utvide bostøtten til også å omfatte personer som bor i bofellesskap. Men i høringsbrevet skriver foreningen at den er skeptisk til at det skal skje basert på skjønnsmessige vurderinger gjort av kommunen.

Viktig å melde fra til Husbanken om inntektsendring Husbanken har avdekket at 6600 bostøttemottakere fikk utbetalt til sammen 146 millioner kroner mer enn de hadde krav på, fordi de unnlot å melde fra om at de hadde fått økt inntekt. Nå må pengene betales tilbake, melder NTB i en nyhetssak.

Husbankens bostøtte – en svekket ordning De siste årene har det skjedd en kraftig avgang av bostøttemottakere etter hver årlige omregning på bakgrunn av nye ligningsinntekter. Dette skyldes, som KBL tidligere har påpekt at egenandelene i ordningen ikke har blitt justert i takt med den generelle inntektsutviklingen.