Ber om klargjøring i depositumsspørsmål

Omtvistede depositum utgjør en stor andel av sakene LbFs konsulenter behandler. Det skjer ofte at banken holder tilbake et depositum på grunnlag av krav fra utleier. Men for at utleier skal ha rett til kreve at banken tilbakeholder et depositum, setter Husleieloven strenge krav. Leieboerforeningen ber nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet om en klargjøring av regelverket for å unngå ulovlig tilbakehold av depositum.

  • Ber om klargjøring i depositumsspørsmål

I et brev datert 22.02. 2016 skriver advokatfullmektig Kasper N. Ervik om uklarheter knyttet til lovens §3-5 om depositum. 
For mange leietakere utgjør depositumet en betydelig sum, som leietaker ofte er avhengig av å få tilgang på ved inngåelse av et nytt leieforhold. Når utleier da krever at banken skal holde tilbake depositumet, kan det oppstå en svært vanskelig situasjon for leietaker. 

Manglende vilje eller eller evne til å følge loven 
Når leieforholdet er avsluttet og utleier ikke vil samtykke til at depositumet løses ut, kan leietaker kontakte banken og be om utbetaling. Banken skal da sende skriftlig varsel til utleier med en frist på fem uker til å forhindre utbetaling til leietakeren. Dersom utleier da vil holde tilbake depositumet, kan han kun gjøre dette dersom han enten kan dokumentere manglende innbetaling av husleie, eller ved at han har reist søksmål mot leietaker, gjennom å sende inn et prosesskriv til Husleietvistutvalet eller Forliksrådet. 
Å vise frem bilder eller annen dokumentasjon til banken er dermed ikke nok for at utleier skal ha rett til å holde tilbake depositumet. 

Lovens prosedyre for utbetaling overlater lite rom for skjønn, men Leieboerforeningen erfarer at loven ofte ikke blir fulgt og at reglene dermed ikke får virke etter sitt formål. 

Når banken bryter loven ved å holde tilbake depositumet, kan det bunne i manglende lovforståelse, men det kan også være bankens ønske om et godt kundeforhold til utleier.

 

Les brevet til kommunaldepartementet her

 


Relaterte filer


Relaterte artikler

Depositum til besvær I Leieboerforeningen behandler vi mange saker om depositum. Reglene er klare, men likevel skjer der ofte at utbetaling av depositum blir forsinket på grunn av feil lovanvendelse. Her har advokatfullmektig Kasper Nilsen Ervik oppsummert det viktigste du trenger å vite om depositum i et leieforhold.