FINN hjerterom; boliger med god kvalitet til flyktninger

Åpningssiden på Finn hjerterom henvender seg både til utleiere og leieboere.

Mange flyktninger fortsetter å bo på asylmottak selv om de har fått oppholdstillatelse. Mangel på boliger er et hinder for å bosette dem raskt nok.

Økt bruk av det private utleiemarkedet vil være viktig for å sikre raskere bosetting i kommunene. På FINN hjerterom kan kommuner og flyktninger selv finne boliger. Utleiere som legger ut annonsene på Finn hjerterom er åpne for å leie ut til flyktninger.

Mange utleiere er allerede positive til å leie ut til flyktninger, mens andre ønsker mer informasjon om hva det innebærer. Røde Kors og FINN har sammen utviklet tjenesten som viser informasjon om hvilke utleiere som har krysset av for at de ønsker å leie ut til flyktninger. Gjennom å ha annonsen på FINN hjerterom, er man åpen for å leie ut til mennesker som har flyktet fra sitt hjemland og som har fått innvilget oppholdstillatelse i Norge. På denne måten vil prosessen med å finne bolig til flyktningene bli enklere for kommunene, og vil hjelpe de flyktningene som selv ser etter en bolig. Det er kommunen som tar endelig avgjørelse på hvordan flyktninger skal bosettes.

I en undersøkelse som KS har gjort oppgir nesten 80 prosent av flyktningkonsulentene i kommunene at de opplever det som utfordrende å finne egnede boliger til flyktninger de har vedtatt å bosette.

FINN.no utførte i november en spørreundersøkelse blant annonsører på FINN.no, med spørsmål om utleiere vil være interessert i å leie ut boligen til flyktninger. Mange var positive, men en stor gruppe svarte også at de ønsket mer informasjon før de kunne si ja. Korrekt og balansert informasjon til gruppen som ønsker mer informasjon er derfor viktig.  

Kilde: Husbanken


Relaterte artikler

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Paris tredobler skatt på sekundærboliger I slutten av januar ble det innført tredobbel skatt på sekundærboliger i byen. Skatten går opp fra tjue til seksti prosent, og tiltaket er ventet å skulle hindre boligspekulasjon og frigjøre flere boliger til fastboende.

Ble tilbudt husleiereduksjon i bytte mot seksuelle tjenester «Lika du å sug?» spurte utleieren 19 år gamle Tina Nikolaisen Einarsen fra Steigen. Leieboerforeningen opplever at enkelte utleiere tar seg vel godt til rette i et presset boligmarked.

Åpner for boligblokker så høye som Oslo Plaza Oslo-politiker og Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Raymond Johansen varsler massiv innsats på boligbygging - dersom han får velgernes tillit.