Flere krangler i leiemarkedet

I fjor fikk Husleietvistutvalget inn 1600 klagesaker. (Foto: Alessandro Valli (CC BY 2.0))

Antall tvister mellom boligutleier og leietaker økte med 6,7 prosent i fjor. Erstatning for for skader er det vanligste tvistetemaet.


  • Publisert: mandag 25 januar, 2016 - 18:18
  • Skrevet av: RedMange utleieboliger i Norge gir en god biinntekt for utleierne. Men for en del gir også utleieboligen bekymringer. Noen av disse problemene havner hos Husleietvistutvalget, som løser tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland og Sør- og Nord-Trøndelag, skriver Finansavisen.

I fjor fikk Husleietvistutvalget inn 1600 klagesaker i disse områdene. Det er en økning på 6,7 prosent fra året før.

I Oslo har spesielt antallet klager som gjelder erstatning økt kraftig.

- Mye tyder på at konfliktnivået i Oslo er blitt høyere, sier Stein Stavrum, direktør i Husleietvistutvalget.

- Hva krangles det om i disse sakene?

- Typiske skader som utleier ønsker å få dekket er parkettskader og andre store skader. Manglende rengjøring er også ofte et tema i denne kategorien, forteller han.

- Den vanligste diskusjonen er hvorvidt skaden var der ved innflytting, eller om dette er noe som skyldes normal slitasje.

- Hva kan gjøres for å redusere risikoen for å havne hos dere?

- I tillegg til å ha en god kontrakt anbefaler vi at leier og utleier tar seg tid til en felles gjennomgang både ved innflytting og utflytting. I en slik gjennomgang bør feil og mangler noteres, sier Stavrum til Finansavisen.

- Har du noen forklaring på hvorfor antall tvister øker? 

- Det er ikke lett å si, men vi ser at det øker mer i de store byene, der leiemarkedet har vært mer presset, sier han.

Kilde: db.no