Leieboerforeningens rådgivningstjeneste er åpen

Mandag 18. januar åpnet Leieboerforeningen sin gratis rådgivningstjeneste for alle kommuner som skal bosette flyktninger. I første halvdel av 2016 vil kommunene kunne ringe inn og få direkte kontakt med advokat eller advokatfullmektig, for å få svar på spørsmål knyttet til bosetting. Vi tilbyr også en pakke med ulike husleiekontrakter og veiledere til disse, samt kurs i husleierett over hele landet.

  • Leieboerforeningens rådgivningstjeneste er åpen
    Advokatfullmektig Vibeke Rødseth Holm er prosjektleder for Leieboerforeningens rådgivningstilbud til kommunene.

Prosjektet er støttet av Husbanken, og Leieboerforeningen har ansatt en egen prosjektleder som har ansvar for tjenesten. I disse dager sender vi ut informasjon til alle kommuner om tilbudet, og vi håper at kommunene raskt vil begynne å benytte seg av tilbudet.

Rådgivningstjenesten er lagt opp etter mal fra samarbeidsavtalen vi har med NAV Oslo kommune, der vi i 20 år har bistått kommunens sosialtjeneste med advokatrådgivning per telefon. Våre advokater svarer daglig på spørsmål om oppsigelse, utkastelse, lovlighet ved kontraktsinngåelse, depositum og en rekke andre problemstillinger. Flere andre kommuner er også tilknyttet denne betalingstjenesten, men denne våren vil vi også gi gratis rådgivning i boligspørsmål knyttet til bosetting av flyktninger.

Kurs over hele landet
Våre advokater og fullmektiger vil gjennomføre fem kurs i løpet av våren. Heldagskursene vil holdes i Husbankens regionkontorer, og vil dreie seg om husleierett, med fokus på aktuelle problemstillinger ved bosetting. Kommunene må selv betale en mindre egenandel, samt dekke reisekostnader.

Vi bistår også flyktninger direkte
På våre nettsider vil vi ha egne områder der flyktninger kan få verdifull informasjon om husleieforhold og kontraktsinngåelse. En god husleiekontrakt er en forutsetning for et godt boforhold, og det er viktig at flyktninger også får en forståelse av hva det innebærer å leie og eie bolig i Norge, utover de juridiske aspektene. Derfor utarbeider vi også skriftlig materiell på flere språk, som kommunene kan distribuere til flyktninger. Nettsidene for kommunene og flyktninger vil være ferdig i februar og mars

På www.leieboerforeningen.no legger vi fortløpende ut informasjon om tilbudet. Dersom du ønsker mer informasjon eller allerede nå har juridiske spørsmål knyttet til bosetting av flyktninger, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Som kommune-ansatt kan du ringe våre advokater på telefon 24149109, eller du kan skrive en epost til advokatfullmektig Vibeke Rødseth Holm på vrh@lbf.no
 


Relaterte artikler

FINN hjerterom; boliger med god kvalitet til flyktninger Mange flyktninger fortsetter å bo på asylmottak selv om de har fått oppholdstillatelse. Mangel på boliger er et hinder for å bosette dem raskt nok.

Leieboerforeningen bidrar til bosetting av flyktninger Anslag viser at mer enn 40.000 flyktninger kan komme til Norge de neste to årene, i tillegg til 30.000 i 2015. Bosetting av flyktningene vil skape utfordringer for kommunene, som vil måtte legge til rette for at en majoritet av flyktningene skal bosettes i det private markedet. Dette vil innebære mange utfordringer for kommunene, som vil måtte samarbeide både med profesjonelle og mindre profesjonelle utleieaktører.