New York: Borgermester tar grep for å sikre rimelige boliger

  • New York: Borgermester tar grep for å sikre rimelige boliger

Ner York har lenge vært preget av boligkrise med høye priser både på leie- og eiemarketet. Husleia de siste ti årene har steget med mer enn 10 %, mens lønnsnivået har stagnert. Byen vokser også raskt, og prognoser viser at 600.000 nye tilflyttere vil komme til byen innen 2040. Nå har byens borgermester tatt ansvar for boligkrisen, og lansert en tiårsplan for å bygge og rehabilitere rimelige boliger. 

Nylig kunne Bill de Blasio kunngjøre at administrasjonen hadde finansiert over 40.000 rimelige boliger til mer enn 100.000 beboere i New York. Det legges spesiell vekt på fattige eldre, bostedsløse og familier med lav inntekt, med egne program for disse gruppene. Bostedsløse blir for eksempel plassert i programmet "HomeStretch", som skal lose hjemløse fra akuttovernattinger og inn i permanente leieboliger. 

Gentrifiserte områder får prisregulering 
Noe av det spesielle med programmet er at visse områder blir prisregulerte. Gentrifisering er etterhvert en velkjent mekanisme når bydeler gjennomgår områdeløft-program, og et av resultatene av en gentrifiseringsprosess er at utleieandelen går ned, og leieprisene stiger, noe som igjen fører til at langtidsboene ofte blir presset ut av nærområdet sitt. I områder med rask gentrifisering, blir boligblokker prisregulerte for et visst antall år, slik som i Bedford-Stuyvesant og Crown Heights, der 212 husholdninger i 13 bygninger vil få sikret en rimelig husleie fram til 2047. 

Borgermesteren legger vekt på at New York skal være en by for alle, også for de mange som sliter økonomisk. Med dagens boligmarked i de store byene er det svært vanskelig å oppnå slike mål uten en aktiv og sosial boligpolitikk.