Stort behov for kommunalt disponerte boliger

Retten til bolig er helt grunnleggende, men mange i Oslo er ikke i stand til å konkurrere på det ordinære, kommersielle boligmarkedet. Dette kan være på grunn av manglende betalingsevne, rus eller psykiske lidelser, eller det kan være personer som trenger særskilt tilrettelagte boliger på grunn av utviklingshemming eller annen funksjonsnedsettelse.

  • Stort behov for kommunalt disponerte boliger

Det er velferdsetaten som har ansvar for å samle inn talldata om boligbehovet. Den forrige boligbehovsplanen fra 2013 viste at kommunen hadde et underskudd på 2589. Kommunale boliger innebærer både ordinære leiligheter i kommunal eie, og andre leiligheter som kommunen leier av private og fremleier til personer med boligvedtak.

Antallet har gått ned - men ikke nok
Den nye boligbehovsplanen viser et underskudd på 1989 boliger, altså en betydelig nedgang siden forrige måling. 1409 av dissen boligene er ordinære boliger, mens 382 er samlokaliserte, med og uten personlale, i følge planen.
Boligbehovsplanen viser at salg av kommunale boliger har vært uklokt, og at det nå må bygges og kjøpes mye for hente inn etterslepet.

Tallenes tale
Planen viser en tallmessig oversikt over behovet for kommunale boliger - men vi vet at nåløyet for å få tildelt boligvedtak er svært trangt. Det er mange som sliter på leiemarkedet i Oslo, og som i realiteten er vanskeligstilte, selv om de ikke oppfyller de strenge kravene som kommunen setter for å få tildelt bolig.
 

Les mer på  Ivar Johansen blogg

Les rapporten her