– Et skritt i feil retning

1. januar trådte nye regler i kraft som gjør det enklere å bygge om og leie ut egen bolig. Forskriftsendringene fører til at mer areal i boligmassen kan bli godkjent som boligareal, og dermed kan leies ut. Det er et skritt i feil retning, mener Lars Aasen i Leieboerforeningen.

  • – Et skritt i feil retning
    Daglig leder er kritisk til at det blir enklere å få godkjent leieboliger.

– Vi mener gamle kjellerstuer og små loftsrom ikke er spesielt egnet som boliger. Leiemarkedet består ikke bare av studenter som bor slik en periode av livet. Det er mange der ute med svak økonomi eller andre problemer som leier bolig i mange år, kanskje hele livet, sier Lars Aasen, som er leder i Leieboerforenigen til NRK.

NRK skrev 3 januar om eneboliger i Bodø som bygges om til opp mot 12 studenthybler . Bare i fjor høst fikk byggesaksavdelingen i kommunen varsel om sju angivelige «ulovlige» hybelhus. Ingen av disse huseierne hadde søkt om bruksendring i forkant.

– Ikke bare har vi avdekket ulovlige utleieforhold. Hyblene kan være rene brannfellene, sier bygningssjef Tor Åseng i Bodø kommune.

Ifølge Leieboerforeningen oppstår dette fenomenet der hvor det er muligheter for profitt.

Det skjer i bred skala hele tiden. De forenklede reglene gjør at vi trolig vil se flere eneboliger som seksjoneres til hybelhus, som frykter at standarden på leieboligene blir dårligere med de nye forenklede reglene.

– Utviklingen er uheldig. Regelendringen i seg selv er ikke dramatisk, men satt i system vil det gi dårligere boliger. Disse vil det bli varige boliger for stadig flere mennesker, og det er ikke bra.

Aasen medgir at flere utleieboliger vil gjøre det lettere for folk å finne et sted å bo. Han ønsker at regjeringen heller jobber mer for å øke antallet leieboliger med god standard og kvalitet.

– Dagens boligpolitikk tvinger unge mennesker inn i en gjeldskarusell. Heldigvis finnes det gode ordninger som gjør Husbanken finansierer nye utleieboliger over en lav sko.

Lettere for unge
Statssekretær Per-Willy Amundsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener mer fleksible regler gir boligeiere bedre mulighet til å utnytte boligen ut fra egne ønsker, med det resultat at flere kan leie ut.

– Økt tilgang på utleieareal gjør det særlig lettere for unge og studenter å finne et sted å bo. Leietakere vil kunne få flere boliger å velge mellom. Det vil bli enklere å kunne velge hvor mye man vil betale for å bo i forhold til andre goder.
Han legger til at de vil følge opp med informasjon til allmennheten om hvordan egen helse og velvære kan ivaretas på en god måte.

Dette gjelder for eksempel forhold som fukt, inneklima, brannsikkerhet, energieffektivitet og tilrettelegging for eldre. Vi vil også evaluere endringene om noen år.

Kilde: NRK.no

Les Leieboerforeningens høringsuttalelse her


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.