Oslo er fremdeles dyrest i landet

SSBs leiemarkedsundersøkelse (LMU) har i dag publisert leieprisstatistikken for 2015. Den viser at Oslo fremdeles har de dyreste utleieboligene. De rimeligste leilighetene her ligger på samme prisnivå som sentrumsleiligheter i Bergen og Trondheim. Leieprisene i landet varierer forøvrig stort - fra 6000 kr til 17000 kr for en toromsleilighet.

  • Oslo er fremdeles dyrest i landet

Det er mange faktorer som spiller inn på prisnivået, blant annet beliggenhet, størrelse, standard og varighet på leieforholdet. 
Nylig inngåtte leieforhold er dyrere enn langvarige leieforhold. For eksempel ligger leieforhold inngått de to siste årene 11% høyere enn leieforhold inngått mellom 2009 og 2013, viser tallene fra LMU. Dette viser at utleiere ofte benytter seg av muligheten til å oppjustere prisen når de inngår nye leiekontrakter. 

Private utleiere er fremdeles mest vanlig
Leiemarkedet er veldig variabelt også når det kommer til utleiere. En del av markedet består av såkalt rabatterte leiligheter, altså utleiere som gir rimeligere husleige. Dette kan være utleiere som leier ut til venner eller slektninger, eller det kan være stiftelser, studentboliger eller kommunale leiligheter. Både i storbyer og på mindre steder er det privatpersoner som dominerer utleiemarkedet, bortsett fra i Oslo, der det er flest profesjonelle utleiere, skriver SSB. 

LbF ønsker flere profesjonelle utleiere
Selv om ikke alle profesjonelle utleiere er like flinke til å oppfylle sine plikter som utleier, er det gjennomgående de store utleierne som er de flinkeste forvalterne. Leieboerforeningen har lenge oppfordret til at det legges til rette for flere profesjonelle utleiere, og vi håper at flere av de andre storbyene også gradvis vil få flere slike utleiere. 

Les mer om leiemarkedsundersøkelsen her

 


 


Relaterte artikler

Oslo har de høyeste leieprisene Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) per 4. kvartal 2016 viser at Oslo fortsetter å ha det høyeste leienivået i Norge. Stavanger har derimot falt og ligger under sentrale områder i Bergen og Trondheim.

Oslo blir stadig dyrere for deg som skal leie bolig – Det er rekordmange boliger til leie, men likevel sterkt økende leiepriser i Oslo, Asker og Bærum, sier administrerende direktør for Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal. Studentene i hovedstaden kan ikke regne med å slippe billig unna til høsten, med andre ord.