Selvaag med 52 nye utleieboliger på Økern

Selvaag Utleieboliger har snart klare 52 splitter nye utleieboliger klare på Økern i Oslo. Utleie skal etter planen begynne rundt påsken 2016.

  • Selvaag med 52 nye utleieboliger på Økern
    Leieboerne får egen takterrasse.

Totalt blir det 52 leiligheter, de fleste 2-roms, men også noen 3 og 4-roms. Alle leilighetene har store balkonger og er fullt utrustet med hvitevarer. I tillegg finnes det en felles takterrasse og muligheter for parkering i kjeller. Leielighetene har innvendig bod og separat kjellerbod. Det er barnehage rett utenfor, og kort vei til offentlig kommunikasjon.

Bydel Bjerke skal ha 40 prosent av boligene som tilvisningsboliger. De øvrige leies ut på det vanlige åpne markedet. Husleiene vil være det samme som normal markedsleie for bydel Bjerke slik det fremkommer av leiepriskalkulatoren til Boligbygg. Utfra dagens leieprisniva betyr dette omtrent 10 000 pr mnd for en to roms på 50 kvm. 

Utleieboligene er finansiert med Husbankens grunnlån og gir dermed bydelen rett til å tilvise beboere i inntil 40 prosent av boligene. Utleier aksepterer NAV-garanti for depositum, og det vil legges tilrette for aktiv beboermedvirkning fra oppstart. 

Leieboerforeningen har tidligere vært involvert i et annet Selvaag-prosjekt på Bjørndalen i Oslo og som har fått stor oppmerksomhet i hele landet. En rekke kommuner er i startgropa til å inngå lignende avtaler med private utleiere og bygget opp under samme modell. Leieboerforeningen har på oppdrag for Husbanken utarbeidet en del bakgrunnmateriell som skal benyttes ved nye prosjekter.

Foreløpig prospekt for Spirea Park 

 

Les mer:


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.