Leieboerforeningen bidrar til bosetting av flyktninger

Anslag viser at mer enn 40.000 flyktninger kan komme til Norge de neste to årene, i tillegg til 30.000 i 2015. Bosetting av flyktningene vil skape utfordringer for kommunene, som vil måtte legge til rette for at en majoritet av flyktningene skal bosettes i det private markedet. Dette vil innebære mange utfordringer for kommunene, som vil måtte samarbeide både med profesjonelle og mindre profesjonelle utleieaktører.

  • Leieboerforeningen bidrar til bosetting av flyktninger
    Prosjektleder og jurist Vibeke Holm

Flyktningenes rettsikkerhet på leieområdet skal være lik den rettsikkerheten som ordinære leietakere har i Norge. Husleieloven er en omfattende lov der leietakers rettigheter står sterkt.

Tall fra NIBR viser at både kommersielle og småskala-utleiere er skeptiske til å bosette flyktninger. Da er det spesielt viktig at de formelle rammene rundt leieforholdet er gode, slik at man i høyest mulig grad kan unngå risikoen for ugyldige eller urimelige avtaler, unødvendige tvister, og for å sikre botrygghet for flyktningene.

For å bistå kommunene i utfordringer knyttet til bosetting av flyktninger i kommunene, har Leieboerforeningen inngått et samarbeid med Husbanken.

Siden 1993 har Leieboerforeningen hatt et samarbeid med Oslo kommune som innebærer advokatrådgivning til NAV-ansatte. Dette betyr at NAV har adgang til telefonisk rådgivning fra være advokater i saker knyttet til husleieretten, for eksempel kontraktsinngåelse og lovlighet, depositum, tvister, oppsigelse og utkastelse. Dette tilbudet har gradvis blitt utvidet, og Leieboerforeningen gir i dag bistand til fire Akershus-kommuner, i tillegg til studentenes rettshjelpsorganisasjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi kurser også NAV-ansatte i husleierett. 

Tilbudet til kommunene starter allerede i januar, og Leieboerforeningens advokatfullmektig Vibeke Holm har ansvar for gjennomføring av prosjektet. Holm har vært ansatt i en deltidsstilling i Leieboerforeningen siden 2014, og starter opp med prosjektet i disse dager.

Alle kommuner får et halvt års gratis adgang til prioritert rådgivning hos Leieboerforeningen, tilbud om kurs i husleierett og tilgang til en omfattende informasjonspakke som inneholder balanserte leieavtaler, egne nettsider med tilrettelagt informasjon til kommuner,elektronisk informasjon til flyktninger på flere språk og annet informasjonsmateriell.


Relaterte artikler

Kommunen krevde titusener for mye i husleie Mona Grimstad har fått tilbake over 37 000 kroner av bydel St. Hanshaugen i Oslo. I årevis har den krevd inn altfor mye husleie i to kommunale omsorgsboliger.

Utleiegigant med uredelig praksis Fredensborg oppgir én pris i annonsene og en annen på visning. Forbrukerombudet og Leieboerforeningen er svært kritiske til prakisen.

FINN hjerterom; boliger med god kvalitet til flyktninger Mange flyktninger fortsetter å bo på asylmottak selv om de har fått oppholdstillatelse. Mangel på boliger er et hinder for å bosette dem raskt nok.

Leieboerforeningens rådgivningstjeneste er åpen Mandag 18. januar åpnet Leieboerforeningen sin gratis rådgivningstjeneste for alle kommuner som skal bosette flyktninger. I første halvdel av 2016 vil kommunene kunne ringe inn og få direkte kontakt med advokat eller advokatfullmektig, for å få svar på spørsmål knyttet til bosetting. Vi tilbyr også en pakke med ulike husleiekontrakter og veiledere til disse, samt kurs i husleierett over hele landet.

Greit å vite for leieboere - videoer Leieboerforeningen har laget tre korte videoer hvor våre advokater kort belyser temaer som leieboere bør kjenne til. Flere videoer er underveis.