Nye regler for utleieboliger

Nå blir det enklere å bygge utleieboliger. Leieboerforeningen frykter dårligere standard når kravene til minimum takhøyde, utsikt fra vinduet og krav til tilgjengelighet reduseres.

 • Nye regler for utleieboliger
  Endringene innebærer en standardsenkning, og leieboliger med dårlig standard har vi nok av. Vi hadde heller sett at regjeringen jobbet for å øke antallet leieboliger med god standard og kvalitet, uttaler Leieboerforeningen til VG.

Ifølge moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) skal den nye forskriften som kommer fredag, gjøre det langt lettere for boligeiere å tilpasse boligen sin til egne behov eller for utleie.

– Tidligere har det vært stilt de samme kravene til bygging av en ny bolig som når du ønsker å forandre noe inni din eksisterende bolig. Dette forandrer vi nå på. Kravene til nå har til tider gjort det nærmest umulig eller altfor dyrt å forandre på ting i eget hus, sier Sanner til VG.

Forskriftsendringen trer i kraft fra 1. januar 2016
Her er de tekniske kravene det lempes på:

 • Ikke minstekrav til størrelse på bod og oppbevaringsplass. Det gjelder kun et generelt krav om at boenhet skal ha tilstrekkelig plass for oppbevaring.
 • Krav til romhøyde reduseres fra 2,2 meter til 2,0 meter. Deler av rom kan ha skrå himling med lavere romhøyde.
 • Ikke krav til spesielle energibestemmelser bortsett fra et generelt krav om å tilrettelegge for forsvarlig energibruk.
 • Lufting med vindu/lufteventiler anses som tilstrekkelig ventilasjon.
 • Ikke krav til trinnfri adkomst, dimensjonering for rullestol, passasjebredder og sideplass ved dør.
 • Ikke krav til radonsperre og tilrettelegging av tiltak i grunnen. Kravet om minimum radonkonsentrasjon i inneluften lempes ikke.
 • Ikke krav til tilfredsstillende utsyn.
 • Ikke krav til at arealet skal ha planløsning som gjør det lett å orientere seg.
 • Ikke krav til at toalett og bad skal være tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne – det vil si være tilgjengelig utformet.
 • Vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig dagslys

VG er på besøk hos Magnus Opsal (31) på Jar i Bærum. Sammen med broren Henrik (28) har de kjøpt familiens hus og ønsker å bygge det om. For dem kommer de nye reglene akkurat litt for sent. Kjelleren er allerede bygd om og tilfredsstiller dagens krav. Taket er hevet for å tilfredsstille det gamle kravet om 2,20 meters takhøyde. Radonsperreduk er lagt ut og nye vinduer og ventilasjon er på plass.

 – Det er jo flott med nye regler. De gamle reglene har jo gjort ombyggingen ekstra dyr. Men vi har jo et loft som kan bygges om etter de nye reglene. Det kan spare oss for både penger og arbeid, sier 31-åringen til VG.

Det er de tekniske kravene til tilgjengelighet, energibruk, radon og dagslys som blir både enklere og færre, når du søker om bruksendring.

 – Dette vil føre til flere utleieboliger og gjøre det enklere, spesielt for yngre mennesker og studenter å få seg en utleiebolig, sier Sanner til VG.

– Hva med sikkerheten?

– Dagens krav til sikkerhet blir uforandret. Men hvor god utsikt du har eller om det er høyt nok under taket i en bod til å gjøre den om til soverom blander vi oss mindre borti, sier han til VG.

Ap: Ingen løsning på boligmangel å redusere boligkvaliteten

Arbeiderpartiets boligpolitiske talsperson, Stine Renate Håheim, er enig i deler av forslaget, men tror likevel ikke at løsningen på boligmangelen er å redusere kvaliteten på utleieenhetene.

– Deler av dette kan vi støtte. Men vi tror ikke løsningen på boligmangelen er å redusere kvaliteten og tilgjengeligheten. Det er behov for større og andre grep for å sørge for nok boliger, der svikter regjeringen.

Hun mener regjeringen har svekket både Husbanken, kuttet i bostøtten og bevilget for lite til kommunale utleieboliger.

 – Vår løsning er en kraftig styrking av Husbanken, flere utleieboliger og studentboliger og en rausere bostøtte, sier Håheim.

Leieboerforeningen frykter dårligere standard
Daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen, er også redd for at standarden på leieboligene kan bli dårligere med de nye forenklede reglene.

– Endringene innebærer en standardsenkning, og det er ikke leieboliger med dårlig standard det er mangel på i Norge. Vi mener gamle kjellerstuer og små loftsrom er ikke spesielt egnet som bolig for et lengre tidsrom. Det er mange godt voksne som leier bolig i mange år og de bør kunne forvente bedre enn dette, sier Aasen til VG.

De ønsker heller at regjeringen jobber for å øke antallet leieboliger med god standard og kvalitet.

- De gamle særkravene var umulige og uforståelige
Utredningssjef i Huseiernes Landsforbund, Dag Riefling, er positivt innstilt til de forenklede reglene. Han mener de gamle reglene både var umulig og uforståelige.

– Vi er veldig positivt til at disse særkravene som ble lagt på utleie av boliger nå er forsvunnet, sier Riefling til VG og legger til.

– Hverken vi eller folk flest forsto hvorfor det skulle være helt egne krav for å leie ut kjelleren din til andre, når datter eller sønn i huset helt lovlig kunne oppholde seg der, sier han til VG.

Kilde: VG.no

Les mer:


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.