Flyktninger og bolig

  • Flyktninger og bolig
    Kommunenorge står overfor ekstreme utfordringer når de skal bosette mange tusen flyktninger.

Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktningene som ankommer Norge. 

På møte hvor også byggenæringen var godt representert, pekte daglig leder i Leieboerforeningen Lars Aasen på at de aller fleste flyktningene skal bosettes i leiemarkedet, og at dette vil skape stort etterspørselspress og økt konkurranse.

Han la frem fem konkrete forslag som vil gjøre at kommunene kan klare den store utfordringen:

  • Hvordan å få boliger som ikke er utleid ut på det markedet.
  • Midlertidige modulhus som kan oppføres raskt og tas ned når det ikke lenger er behov.
  • Flere nye utleieboliger finansiert med Husbankens grunnlån.
  • Bedre statlig bostøtte.
  • Økt kompetanse om husleieretten i kommunene.

Les våre forslag til kommunalministeren her


Relaterte artikler

Advarer unge førstegangskjøpere Mange frykter at det siste rentekuttet vil gjøre boligmarked enda hetere og advarer unge boligkjøpere mot å ta opp for mye gjeld. De store bankene ...

Alle vil til byen Boligprisene i de skandinaviske hovedstedene stiger langt sterkere enn resten av landet. – Vi ser den samme trenden i hele Skandinavia: Bolig...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...