Viktig å melde fra til Husbanken om inntektsendring

Husbanken har avdekket at 6600 bostøttemottakere fikk utbetalt til sammen 146 millioner kroner mer enn de hadde krav på, fordi de unnlot å melde fra om at de hadde fått økt inntekt. Nå må pengene betales tilbake, melder NTB i en nyhetssak.

  • Viktig å melde fra til Husbanken om inntektsendring

Bostøtte beregnes på grunnlag av opplysninger stønadsmottakerne gir om inntekt og boutgifter. Dersom inntekt eller formue endrer seg vesentlig i løpet av året, har stønadsmottakerne plikt til å melde fra til Husbanken.

Husbanken har gjennomført en kontroll av sakene fra 2014 som viser at 6 600 mottakere hadde vesentlige økninger i inntekt og/eller formue uten at de meldte fra om det. Derfor sender Husbanken nå ut varsel til dem det gjelder om at til sammen 146 millioner kroner som er utbetalt i urettmessig bostøtte kreves tilbake.

- Bostøtten er kun for husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Det er viktig for tilliten til offentlige støtteordninger at støtten går til dem som faktisk har krav på støtte. Kontrollene vi gjennomfører avdekker og forebygger svindel, og sikrer at alle får bostøtte i tråd med det de faktisk har av inntekter og utgifter, sier administrerende direktør Bård Øistensen i Husbanken.

Les hele saken hos NTB her 


Relaterte artikler

Beboere i bokollektiv kan søke bostøtte fra 1. november Stortinget har fulgt opp regjeringens forslag om å endre bostøtteloven. Endringen gjør det mulig for vanskeligstilte beboere i bokollektiv å motta bostøtte. Endringen trer i kraft fra 1. november 2016.

8700 må tilbakebetale for mye bostøtte 8700 personer fikk utbetalt til sammen 197 millioner kroner mer i bostøtte enn de hadde krav på i 2015. Nå får de varsel fra Husbanken om at pengene kreves tilbake.

Utvidelse av bostøtte - LbFs høringssvar Leieboerforeningen er svært positiv til at regjeringen foreslår å utvide bostøtten til også å omfatte personer som bor i bofellesskap. Men i høringsbrevet skriver foreningen at den er skeptisk til at det skal skje basert på skjønnsmessige vurderinger gjort av kommunen.

Flere kan ha rett på bostøtte Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øisteinsen, oppfordrer flere med høye boutgifter og lave inntekter om å sjekke den elektroniske bostøttekalkulatoren. Den elektroniske løsningen er lett å bruke, og nå er det også lettere å søke om bostøtte på denne måten. Elektronisk behandling gir en rekke fordeler for søkeren

Snart kan du søke startlån elektronisk 2. februar åpnet Husbanken opp for å ta imot elektronisk søknad fra innbyggerne i syv utvalgte kommuner. Går alt etter planen, vil denne digitale løsningen være tilgjengelig for hele landet i mai måned.