LBF: Kritisk til forslaget om å endre normrenta

Leieboerforeningen er kritisk til regjeringens forslag til ny beregningsmåte for renta på Husbankens grunnlån. Dette kan i verste fall bety spikeren i kista for den nye satsing på å få frem en mer seriøs og profesjonell utleiesektor.

  • LBF: Kritisk til forslaget om å endre normrenta
    Lars Aasen i Leieboerforeningen ba finanskomiteen om ikke å endre beregningsmåten for normrenta slik regjeringen foreslår i nasjonalbudsjettet.

 Leieboerforeningen var på høring i finanskomiteen om regjeringens forslag til nasjonalbudsjett 16. oktober. I høringen gjennomgikk Leieboerforeningen de første positive resultatene av husbankfinansiering av nye utleieboligprosjekter. Disse prosjektene skjer i tett samarbeid med kommunen og innebærer at kommunen kan tilvise beboere til en bestemt andel av de nye utleieboligene. Utleieboligene føres opp uten subsidier, men med grunnlån som har en nedbetalingstid på 50 år og med en rente som beregnes utfra statens innlånsrente eller statskasseveksler.

Skal man lykkes med å få seriøse og profesjonelle utbyggere til å satse på utleieboliger må rammebetingelsene være gode og stabile. Den nye beregningsmåten som regjeringen foreslår baseres på de private bankenes utlånsrente som svinger mye mer. Dette kan føre til at interessen for satsing på nye utleieboliger blir borte.

Leieboerforeningen skal senere også i høring i kommunal- og forvaltningskomiteen hvor de skal ta opp de øvrige delene av regjeringens boligpolitikk slik det kommer til uttrykk i Kommunal- og moderniserningsdepartementet budsjettforslag.

Les mer:

 

 

 


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.