Grønlandsleiret 28: Kommunalt hus står tomt på 7. året

  • Grønlandsleiret 28: Kommunalt hus står tomt på 7. året

Det gamle trehuset i Grønlandsleiret 28 har tidligere vært i bruk både som ungdomshus og som treffsted for innvandrerorganisasjoner. Nå har det stått tomt i over syv år – uten å være i bruk av eieren (Oslo kommune). Kommunen har latt huset forfalle. Jeg skrev om bygget her på bloggen min for 5 år siden, og konkluderte med "for øyeblikket finnes det ingen konkrete resultater eller realistiske planer som vil forandre denne situasjonen i nær framtid."

I dag, 5 år senere, har ingenting skjedd. Byantikvaren i Oslo opplyser: "Grønlandsleiret 28 står på Gul liste med status kommunalt listeført. Det betyr at Byantikvaren skal uttale seg i byggesaker/fasadeendring. Selv om kommunalt listeført er den lavest graden av vern, betyr det ikke at huset er uten vern, tvert i mot. Byantikvaren følger med. Du kan lese mer om Gul liste her."

Igjen; en av mange eksempler på at det politiske flertall er ute av stand til å forvalte fellesskapets verdier. Det sittende byråd trenger opplagt avløsning.

Kilde: Ivar Johansens blogg