Leieboerundersøkelsen 2015

  • Leieboerundersøkelsen 2015

Leieboerforeningen gjennomfører i disse dager en omfattende spørreundersøkelse blant medlemmene. Målet med undersøkelsen er å trenge dypere inn i leieboertilværelsen enn det som er vanlig. Med denne undersøkelsen vil vi få svar på en rekke spørsmål som aldri tidligere er stilt. Dette vil være nyttig kunnskap i vårt arbeid med å gjøre leiesektoren til et bedre sted å være.

Selvom det de siste årene har vært økende interesse for leiesektoren fra myndigheter, politikere, forskere, utbyggere og andre, vet vi forbløffende lite om hvorledes leieboere bor og hvordan de opplever det å leie. Hvem er den typiske leieboeren, hvorfor leier hun og hva tenker hun om sin egen boligframtid? Hvordan er standarden og hva er prisen? Er leiekontraktene lovlig og krangles det mye? Med den omfattende spørreundersøkelse som er sendt ut til alle medlemmer registrert med epostadresser håper vi å kunne svare bedre på hvordan det er å være leieboer i Norge i 2015.

Mer enn 3 000 medlemmer har mottatt undersøkelsen og vi jobber for at minst 25 prosent skal delta. Da vil tallene vi får inn være tilstrekkelig representative til at vi kan trekke mer generelle slutninger.

Undersøkelsen har 50 spørsmål og det er beregnet at den vil ta 20-30 minutter å gjennomføre. I dag hvor mange opplever å nærmest bli teppebombet med ulike spørreundersøkelser og målinger, kan det synes risikabelt med et slikt prosjekt. Leieboerforeningen har imidlertid tro på at vi som en organisasjon for leieboere kan lykkes med å medlemmene til å bruke litt av tiden sin på dette. Vi har også valgt trekke ut flere deltakere som vil få gavekort på kr 500 og kr 2 000.

Rapporten fra undersøkelsen vil være klar i løpet av året.


Relaterte artikler

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...

Leieboerforeningen arrangerer Bjørnåsendagen Søndag 30. november arrangerer Leieboerforeningen Bjørnåsen-dagen i det nye utleieprosjektet til Selvaag på Søndre Nordstrand. Arrangementet er en del...

Flere vil bli medlem i Leieboerforeningen Leieboerforeningen har så langt i år opplevd en kraftig vekst i nye medlemmer. Hittil i år har foreningen snart fått 1200 nye medlemmer. I fjor m...

Bebuarmakt og prisregulerte bustadar i Danmark I Skandinavia skiljer Noreg seg ut med den marknadsstyrte leigesektoren. Både Sverige og Danmark har store, regulerte leigesektorar. Den danske modell...