Stadig flere unge boligkjøpere får hjelp av foreldrene sine

Økte boligpriser har gjort det vanskeligere for unge å etablere seg på boligmarkedet. Løsningen for stadig flere er få økonomisk hjelp fra sine foreldre.

  • Stadig flere unge boligkjøpere får hjelp av foreldrene sine
    Lars Gulbrandsen har sammen med Hans Christian Sandlie har skrevet artikkelen. Begge er forskere ved NOVA/HiOA.

De siste 20 årene har boligprisene i Norge økt. En konsekvens av denne utviklingen har vært at huseierne har blitt rikere, mens terskelen for å etablere seg på boligmarkedet har blitt høyere.

‒ På mange måter har utviklingen på boligmarkedet ført til større økonomisk ulikhet mellom generasjonene, og det er nok dette som har dominert den offentlige debatten, forteller Lars Gulbrandsen, som sammen med Hans Christian Sandlie nå har publisert en artikkel i tidsskriftet «Critical Housing Analyses».

Forskjellene mellom gammel og ung har økt
‒ Det er riktig at de høye boligprisene har ført til at det har blitt vanskelige for mange unge å etablere seg på boligmarkedet, men samtidig har formuen til middelaldrende og eldre økt som følge av verdistigningen på bolig, sier Gulbrandsen.

Ifølge forskeren er det ikke slik mange hevder, at eldre, når de får bedre råd, velger å bruke pengene på seg selv. Han mener at kombinasjonen av gode pensjonsordninger, økt boligformue og det faktum at huseiere i dag kan realisere disse verdiene gjennom bankenes tilbud av fleksible rammelån, har åpnet for muligheter til å hjelpe barna sine i større grad enn tidligere.

Båndene mellom gammel og ung er blitt styrket
‒ Det har nesten vært en dobling av andelen unge under 40 år som har mottatt økonomisk hjelp fra sin familie i forbindelse med huskjøp i perioden 2008 - 2013. Dette er en tendens som synes å stå seg, og som på mange måter bidrar til å befeste og styrke båndene mellom unge og gamle innenfor familiene, fortsetter han.

Det norske boligparadokset
Selv om det i Norge lenge har vært tverrpolitisk enighet om at det å eie sin egen bolig er et viktig virkemiddel i kampen mot fattigdom og for å utjevne sosial forskjell, er det ifølge forskerne et paradoks at denne politikken også kan ha bidratt til å økt ulikhet – særlig innenfor samme generasjon. ‒ Denne tendensen svekkes imidlertid av at nesten alle nordmenn eier sin bolig, avslutter Gulbrandsen.

Kilde: Høgskolen i Oslo og Akerhus

 


Relaterte artikler

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.

Politikerpreik volum 7: Raudt Raudt er ein av årets store snakkisar i valgkampen. Partiet ligg an til å gjere sitt beste valg nokonsinne, og ein plass på Stortinget er innan rekkjevidde. Men vil partiet dra oss baklengs inn i framtida og reversere gjere oss alle til kommunale leigebuarar, eller? Vi har tatt ein prat med Bjørnar Moxnes, partileiar i Raudt.