Livet i en boks - kanskje ikke så ille likevel?

Boligmarkedet i de største byene blir stadig mer ekskluderende for de unge. Er containerlandsbyer løsningen?

  • Livet i en boks - kanskje ikke så ille likevel?
    I stadig flere byer utvikles det nå bolig-, kultur- og aktivitetstilbud i omgjorte shippingcontainere. Bildet viser et nytt prosjekt i London, ContainerVille, som er en kombinasjon av hybelhus og kontorer for oppstartsbedrifter innen teknologi og kreativ industri. (Foto: Containerville, The Estate Office)

I en kronikk i Kommunal Rapport tar by- og samfunnsviter Helle Benedicte Berg med oss inn i nye spennende utviklingstrender i Europa.Hun skriver at vi ved å åpne for containere som et utgangspunkt, kan skape mye ut av lite og invitere grupper som ikke vanligvis er inne i varmen, over dørstokken.

I Sundbyberg i Stockholm bygges det for tiden studentby av shippingcontainere. 65 hybler, hver på 29 kvadrat, settes sammen som moduler og innredes i lyse og innbydende farger. 5.000 svenske kroner per måned er prisen for et krypinn. Strøm, oppvarming, internett, tv og forsikring er inkludert, og hver enhet har eget bad og kjøkkenkrok.

I Keetwonen, Amsterdam, ligger verdens største containerlandsby oppført i 2005. Her er det anlagt 250 containerhybler, med hver blokk på fem etasjer; fem containere oppå hverandre i høyden og fra fem til 20 i bredden. Til tross for at mange spådde dårlige boforhold har prosjektet vært en suksess, skriver Berg.

I Aarhus har de også et etablert konsept, Institut for X, på et nedlagt område som tilhører den danske godsbanen. Mellom togskinnene og verkstedshallene ligger transformerte containere på rekke og rad – som fungerer som alt fra midlertidige kunstnerboliger til kontorer, treningsrom- og atelierer. Bak prosjektet står de kreative bypionerene Bureau Detours. Akkurat nå jobber de med ungdom på Hamar, i et prosjekt som skal bidra til å skape aktivitet i et lite brukt område mellom Mjøsa og bysentrum. Nylig inviterte også Bureau Detours barn og ungdom til å være med å snekre bymøbler på Sørenga i Oslo.

I mars åpnet Bureau Detours et større bydelsprosjekt på Nørrebro i København, som har fått navnet Containerbyen. Her skal det, på samme måte som i Aarhus, satses på kunst og kultur samt dyrkeprosjekter, matlaging og urbant hønsehold.

Mottoet er aktivt medborgerskap, og prosjektene går ut på å skape forandring med enkle midler og felles innsats. Bureau Detour initierer samarbeid mellom innbyggere som ønsker å bidra, nærings- og handelsstand og byadministrasjon. Sammen blåser de nytt liv i sentrale områder som ligger i brakk eller har et uutnyttet potensial. Byfornyelse nedenfra, bokstavelig talt.

Ved å åpne for containere som utgangspunkt, kan man skape mye av lite og invitere grupper som ikke vanligvis er inne i varmen, over dørstokken – enten det dreier seg om enslige eller inaktive beboere i en bydel, eller unge og studenter på et tøft boligmarked, skriver Helle Benedicte Berg.

Les hele kronikken her

Se video fra ContainerVille i London her:


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.