Forgjeldede unge husholdninger

Unge norske husholdninger er de mest forgjeldede i verden. Det er den største risikoen i norsk økonomi, skriver Terje Erikstad i en kommentarartikkel i Dagens Næringsliv.

  • Forgjeldede unge husholdninger
    Norske husholdninger låner i hovedsak for å finansiere kjøp av bolig. Vi har en større andel av våre verdier plassert i boligmarkedet enn de fleste andre OECD-landene. Og Norge er det landet hvor gjeldsfinansieringen er høyest.

En fersk rapport fra OECD viser at Norge er blant landene i verden med flest forgjeldede husholdninger. 84,3 prosent av husholdningene i Norge har gjeld, mot et snitt på 51,6 prosent for alle 18 land. OECD definerer husholdninger hvor gjelden overstiger 75 prosent av eiendelene som særlig forgjeldede. I Norge er 30 prosent av husholdningene «overforgjeldet», mot 9,5 prosent i snitt for OECD-landene det finnes statistikk for.

Det er særlig blant husholdninger i alderen opp til 34 år hvor Norge skiller seg ut med særdeles mange med høy gjeld. Men også opp til 44 år er norske husholdninger i langt større grad enn andre overforgjeldede.

OECD påpeker i sin rapport at i snitt for de 18 landene har bare en tredjedel av de med lavest inntekt gjeld, mens to tredjedeler av de med høy inntekt har gjeld. De med lave inntekter er rett og slett utestengt fra kredittmarkedet. Norge, sammen med Nederland, Tyskland og Østerrike, er unntak fra dette mønstret.

Men selv om gjeld kan være bra, så er for mye gjeld ikke bra. Dype økonomiske nedturer, som for eksempel finanskrisen, kommer ofte etter lånefinansierte oppgangsperioder.

Norske husholdninger låner i hovedsak for å finansiere kjøp av bolig. Vi har en større andel av våre verdier plassert i boligmarkedet enn de fleste andre OECD-landene. Og Norge er det landet hvor gjeldsfinansieringen er høyest.

På finansspråket kalles dette for giring. Hvis man finansierer en investering med mye gjeld, vil avkastningen på (den lille) egenkapitalen bli høy hvis eiendelen stiger i verdi. Det er nettopp dette norske husholdninger har erfart nesten uavbrutt i over 20 år.

Risikoen er imidlertid høy med en slik investeringsstrategi. Faller investeringen (boligen) i verdi skal det ikke mye til før egenkapitalen er utradert. OECD advarer spesielt mot denne risikoen for Nederland, Norge og USA.

For den som er inne i boligmarkedet oppleves en prisoppgang som en gevinst. For den som står utenfor oppleves det som at inngangsbilletten blir stadig mer uoppnåelig.

Samfunnsøkonomisk er det ikke rasjonelt at boligprisene overstiger hva tilrettelegging av nye arealer og effektiv bygging skulle tilsi. Boligprisene er kostnadene ved å bo og den tjenesten ble ikke 85 prosent bedre fra 2000 til 2013, selv om boligprisene korrigert for inflasjon steg så mye i perioden.

Les hele saken i Dagens Næringsliv her

 


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.