Berlin strammer inn på husleieregueringen

Berlin har vært kjent som en god by for leietakere, men de siste årene har husleienivået steget raskt også her. Med med enn 40.000 nye innbyggere hvert år, er det nå et stort press på leiemarkedet. Tildligere har husleienivået for leietakere vært regulert, men nå skal også leien reguleres ved nye kontraktsinngåelser.

  • Berlin strammer inn på husleieregueringen
    Foto: Berlin-Zeitgeist /Alamy

Det betyr at utleiere ikke har anledning til å prissette husleien til mer enn 10 prosent over gjengs leie. Loven ble vedtatt tidligere i år, og Berlin er første by ut til å innføre reguleringen. - Dette er en svært viktig lov, fordi den jevner ut de store prisforskjellene mellom nye og gamle leieforhold, sier lederen for leieboerforeningen i Berlin, Reiner Wild, til The Guardian.Han sammenligner situasjonen med andre europeiske storbyer, som London og Paris, der kun de rikeste har råd til å bo i byen, mens folk med lavere inntekt må pendle fra forstedene. Han mener det er viktig å unngå en slik situasjon i Berlin, og han tror også at det må bygges flere rimelige utleieboliger for å få dette til.

Ingen regulering i Norge
I Norge har husleiene også vært strengt regulert gjennom Lov om husleieregulering, men reguleringen, som gjaldt Oslo og Trondheim, har blitt gradvis utfaset, før den forsvant fullstending da loven ble opphevd i 2010. Etter dette har husleienivået steget drastisk, og mange sliter med å finne seg en bolig som passer til lommeboka.

Les saken i The Guardian


Relaterte artikler

Paris tredobler skatt på sekundærboliger I slutten av januar ble det innført tredobbel skatt på sekundærboliger i byen. Skatten går opp fra tjue til seksti prosent, og tiltaket er ventet å skulle hindre boligspekulasjon og frigjøre flere boliger til fastboende.

Ble tilbudt husleiereduksjon i bytte mot seksuelle tjenester «Lika du å sug?» spurte utleieren 19 år gamle Tina Nikolaisen Einarsen fra Steigen. Leieboerforeningen opplever at enkelte utleiere tar seg vel godt til rette i et presset boligmarked.

Danske leieboere: Husleieregulering gir nødvendig botrygghet Boligmarkedet må reguleres i et større omfang, og vi trenger flere almene boliger. Det skriver lederen for den danske leieboerorganisasjonen LLO Helene Toxværd i et debatt-innlegg vi gjengir her.

Bystyret vil tvinge 15 husstander utfor stupet Som en spesiell julegave til 15 fattige husstander i Oslo, voterte det konservative flertallet i Oslo bystyre på sitt siste møte før jul i 2014 å fjerne bostøtten for femten av i alt 51 gjenværende mottakere av et livsviktig botilskudd som er et være eller ikke være for dem. Flere er syke, og fjerningen av husleietilskuddet med en dags varsel har bl.a. ført til at flere rammede ikke har råd til innkjøp av livsviktige medisiner.