Dramatisk for kommunale leigetakarar i Bergen

Bergensavisa fortel i dag om Lisbeth Morken (72) , som har budd i ein kommunal utleigeleilighet i Bergen kommune i 39 år. Hittil har ho betalt 6769 kr, men ho har no fått varsel om ei husleigeauke til 10463 kr. Det er heilt forferdeleg at dei kan gjere noko slikt. Dei er vel tomme i kommunekassa, og må ta fra dei med dårligst råd, seier Morken til BA.

  • Dramatisk for kommunale leigetakarar i Bergen

Auka i husleige tilsvarar gjengs leige, og Morken og 1700 andre bebuarar i kommunale leiligheter i Bergen kommune må belage seg på å etterkomme kravet frå kommuna, fordi dette er lovregulert gjennom husleigelova. Likefullt opplevast det som djupt urettferdig for vanskelegstilte på bustadmarknaden. Morken har ikkje krav på bustøtte fordi sonen også bur i leiligheta.

Gjengs leige - ikkje for å tjene pengar

Regulering til gjengs leie på kommunal utleiebolig er ikkje for å tjene pengar, men å få et meir rettferdig system. Det blei innført for å hindre at leigetakarar leigde leiligheten vidare, og spekulerte i det låge leigenivået, påpeker Aps Harald Schjelderup.– Dessuten er det et viktig prinsipp at staten tek sin andel av ansvaret gjennom den statlege bustøtta, seier han til BA.
Han trur nokre av dei råka bebuarane vil ha rett på bustøtte.

Dei andre blir det verre med.

Les saka i BA

Les også:

Frp-byråd gikk på bostøtte-smell