Vil ha milliarder til områdesatsing

Høyres Mudassar Kapur vil at Høyre skal fornye og forbedre områdesatsingen i Oslo, og utvide den til flere byer i Norge. Oslo og Drammen er gode eksempler på byer der kommune og stat har gått sammen for å gi et område av en storby et særskilt løft.

  • Vil ha milliarder til områdesatsing
    – Så må vi skape bomiljø der det ikke bare er sosiale boliger, men at vi får til en bedre miks. Det er viktig for selvrespekten og identiteten for dem som skal bo der, sier Mudassar Kapur (H).

Mudassar Kapur har ledet utvalget som har utviklet Høyres nye bypolitikk. Større byer, mer sammensatt befolkning og flere eldre byr på nye utfordringer. I et intervju med Dagsavisen forteller Kapur at også Høyre må tenke nytt om områdesatsing, 

Milliardsatsing
Groruddalssatsingen i Oslo er den største økonomiske satsingen på et byløft i Norge i nyere tid. Satsingen er satt opp for en tiårsperiode (2006-2016), og det er sådd tvil om den vil fortsette. Staten og Oslo kommune har fra 2007 og fram til i dag, bevilget over 1 milliard til denne satsingen alene. I tillegg kommer statens innsats for å bidra til Tøyensatsingen i indre øst.

– Det er ikke noe tvil om at det blir en politisk prioritering å bruke penger på dette. Men jeg tror at hvis vi får flere minoritetsbarn til å gå i barnehage, flere kvinner ut i arbeid og hindrer dropouts, så er det et regnstykke vi kan leve med. Her er løsningen todelt: Kommunene må ha en smartere bruk av de pengene de får, samtidig må staten øke sin innsats på pengefronten.

For Kapur mener regjeringen må sette av midler når de nå jobber med statsbudsjettet 2016, for å videreføre og styrke områdesatsingen.

– Ikke bare i Groruddalen, men også i Oslo Syd, indre øst, men også i Drammen, Trondheim og Bergen. Vi bør også se på hvilke andre kommuner kan adoptere en sånn modell, sier Kapur.

Disse andre byene har selv satt av midler til område satsing, mens statens midler har kommet på toppen

Områdesatsing 2.0
Kapur mener det er mange ubestridt positive effekter av områdesatsingen. Den har ført til bedre integrering og et bedre bomiljø. Han synes likevel ikke satsingen kan fortsette i samme spor.

– Problemet med Arbeiderpartiets argumentasjon om områdesatsingen, er at de snakker for lite om innhold. Jeg er ikke interessert i å gjenta de samme tiltakene de neste ti årene som vi har de ti foregående, nettopp fordi utfordringene vi vil ha de neste ti årene vil være annerledes.

Klassereise
Selv om flere T-baneavganger og fine nye bygg er bra, er muligheten til å foreta en klassereise viktigere, mener Kapur.

– Mens kommunene kan ta et større ansvar for infrastrukturen, må staten ta et ansvar når det gjelder områdesatsingen som i mye større grad må handle om sosial mobilitet: Flere kvinner med minoritetsbakgrunn ut i arbeidslivet, språkopplæring, satsing på skole.

– Så må vi skape bomiljø der det ikke bare er sosiale boliger, men at vi får til en bedre miks. Det er viktig for selvrespekten og identiteten for dem som skal bo der, sier Kapur.

Kilde: Dagavisen.no


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.