Kjøpet av OBOS-utleieboligene: Korreks til byrådet

Byrådet ville ikke ha samarbeid med Leieboerforeningen. Jeg sørget, på vegne av SV, for at de fikk pålegg fra bystyreflertallet, skriver Ivar Johansen i sin blogg 18. april.

  • Kjøpet av OBOS-utleieboligene: Korreks til byrådet
    Ivar Johansen fikk finanskomiten med på å gi en klar korreks til byrådet. Leieboerforeningen skal kobles inn i kjøpet av OBOS-boligene for å bistå de eksisterende beboerne (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen).

Ivar Joansen skriver:

En av de virkelige store "seierne" ved SVs avtale med Høyre, Venstre og Kr.F i Tøyen/Munchavtalen var umiddelbar stans i salg av kommunale utleieboliger, og at Oslo kommune fram til 2017 netto skal øke med minst 600 boliger.

Kjøpet av de 617 OBOS-utleieboligene er et bra bidrag til å nå målene, for den andel av boligene som ligger utenfor indre-by-øst. Jeg vil anta at salget vil representere en netto tilvekst av ordinære kommunale utleieboliger på mellom 300 og 400. De øvrige (boligene som befinner seg i indre-by-øst-bydelene) vil bli brukt til kvalitetsøkning, men hvor man samtidig kvitter seg med tilsvarende antall boliger med dårlig standard, eller brukes som boliger til andre grupper.

De som i dag bor i OBOS-boligene skal selvsagt få bo der ut avtalt leieperiode, og når det gjelder framtida fikk jeg bystyre-flertallet med meg på følgende: "Disse medlemmer understreker betydningen av gode prosesser og sosialfaglig og økonomisk rådgivning til dem som i dag bor i OBOS-boligene, herunder bistand til å søke på låne- og tilskuddsordninger, og mulighet for f.eks. å benytte leie-til-eie-ordning. Det foreslås at kommunen i denne sammenheng inngår et samarbeid med Leieboerforeningen for å sikre en smidig overgang for dagens innehavere av boligene som kjøpes." Og eksplisitt vedtok bystyret: «Byrådet tar initiativ overfor Leieboerforeningen for å utvikle et samarbeid om transisjonen av OBOS-porteføljen. Det avklares hva som trengs av økonomiske midler til samarbeidet». Ved notat til finanskomiteen av 16. des. 2014 anbefaler ikke byrådet et slikt samarbeid.

Dette er naturligvis uakseptabelt. I møte i bystyrets finanskomite denne uka fikk jeg derfor med meg et flertall (Ap, Fr.P. og SV) på å gi en klar korreks til byrådet: "Disse medlemmer er uenig i denne konklusjonen, og vil se det som svært nyttig om Leieboerforeningen bistår med sin kompetanse slik at det kartlegges hvilket bistandsbehov dagens beboere i OBOS-porteføljen har, og hvilke initiativ og apparat dette krever fra kommunens side. Det bes om at byrådet, etter drøftinger med Leieboerforeningen, og i samsvar med bystyrets vedtak, avklarer rammene for et slikt samarbeid, og informerer finanskomiteen om resultatet" Dette er en tydelig marsordre, som har støtte i bystyrets flertall.

Retten til bolig er helt grunnleggende. Oslo kommune skal behandle boligsøkende på en ordentlig måte. Vil ikke Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti (byrådspartiene) må det skapes flertall annet sted, som her: med Ap og Fremskrittspartiet.

Kilde:
Ivar Johansens blogg - Bypolitiker i folkets tjeneste!

 

Les også:


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.