6 kvm for mye - blir fratatt bostøtten

Ann Gulborg Findahl og datteren (16) har bodd i den kommunale boligen på Skjetten i ti år. Nå mener Skedsmo kommune den er for stor for de to og har tatt fra Findahl all bostøtte.

  • 6 kvm for mye - blir fratatt bostøtten
    Hvis ikke mor og datter (16) deler felles soverom, mister de bostøtten, ifølge Skedsmo kommune.

Det betyr at hun enten må skaffe til veie de 10.200 kronene kommunen tar i månedlig husleie selv, eller finne seg et nytt og billigere sted å bo. At mor og datter skal dele soverom, bryr ikke Skedsmo kommune seg om, skriver Romerike Blad.

I følge Skedsmo kommune har familien bare rett til en toromsleilighet til 8.000 kroner. I dag har de en treroms 10.200 kroner.

Kommunen er nå i gang med å finne en ny og mindre leilighet til de to. Findahl går nå bare og venter på brevet hvor det står hvilken adresse de må flytte til. Hun er sår for å måtte flytte fra hjemmet sitt og forteller at hun tidligere fikk bostøtte som var behovsprøvd ut ifra hennes økonomiske situasjon. Etter 2011 er bostøtten bestemt ut ifra hvor stor leilighet hun har.
 

Leder av hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester, Ann-Kristin Fiskerud (Sp), mener mor og datter bør ha hvert sitt soverom. Hun lover nå å se på saken til Ann Gulborg Findahl Hun det høres merkelig ut at noen skal miste bostøtten fordi leiligheten de bor i er for stor.

Les hele saken hos Romerike Blad


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.