Åpner for boligblokker så høye som Oslo Plaza

Oslo-politiker og Arbeiderpartiets byrådslederkandidat Raymond Johansen varsler massiv innsats på boligbygging - dersom han får velgernes tillit.

  • Åpner for boligblokker så høye som Oslo Plaza
    Byrådslederkandidat i Oslo, Raymond Johansen, åpner for nye måter å løse boligkrisa i Oslo. Han vil ha bolighus like store som Norges høyeste - Oslo Plaza.

Til VG sier Johansen at de kommer til å sørge for at kommunen tar initiativ til å legge fram reguleringssaker og som gjør at Oslo kan tilby ferdig regulerte tomter. Han sier at Oslo kommunen selv må være aktiv.

– Ja, kommunen må være enda mer aktiv, og selv å ta initiativ til reguleringer slik at det blir lagt ut flere tomter, dette savner både utbyggere og byplanlegger.

I tillegg vil Arbeiderpartiet vil gå inn for å bygge i høyden, og han sier at han kan støtte boligbygg på høyde med Oslo Plaza i de store byene. 

Jeg er enig i at vi må bygge i høyden. Det er flere områder i sentrum som kan ha den høyden, så må vi ta stilling til det i hvert enkelt prosjekt, sier Johansen til VG.

Kilde: Vg.no


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.