Vil ha svar på om mange har mistet bostøtte

Under statsbudsjettet høsten 2014 uttrykte Leieboerforeningen bekymring for at mange kunne mistet å få redusert bostøtte som følge av at egenandelen og inntektsgrensene ikke ble justert i takt med veksten i trygde- og lønnsytelser. Nå krever stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (A) at kommunalminister Jan Tore Sanner redegjør for dette i Stortinget.

  • Vil ha svar på om mange har mistet bostøtte
    Stine Renate Håheim (A) vil ha svar på hvor mange som faller ut av bostøtte som følge av at inntektsgrensene ikke blir justert,

Stine Renate Håheim ber statsråden gjøre rede for hvor mange som har fått redusert bostøtten eller falt ut av bostøtteordningen som følge av at egenandel og inntektsgrensene ikke er justert? Hun sier at at bostøtteordningen ble endret i 2009 av et enstemmig Storting, og målet var da å sikre personer med lave inntekter og høye boutgifter et egnet bosted. Prognosen var at man i løpet av en 3-årsperiode skulle øke antall mottakere med rundt 50 prosent til 150.000. 

Da kommunal- og forvaltningskomiteen hadde høring om statsbudsjettet høsten 2014 uttrykte Leieboerforeningen bekymring over at egenandelen og inntektsgrensene ikke ble justert i takt med veksten i trygde- og lønnsytelser. Konsekvensen var at mange bostøttemottakere, særlig minstepensjonister, ville få redusert eller falle ut av bostøtteordningen.

Følg saken her 

Mer om bostøtte hos Leieboerforeningen:


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.