LbF om Scheel-utvalgets rapport

Grunnen til at det ikke satses mer på moderne utleieboliger skyldes skattediskriminering. Om utleieboliger fikk de samme skatteavskrivningsmuligheter som næringseiendom, vil interessen for å investere i leieboliger trolig øke. Derfor foreslår Leieboerforeningen at det blir innført adgang til skattemessig saldoavskrivning for nye utleieboliger.

  • LbF om Scheel-utvalgets rapport
    Ved å innføre en lik sats for saldoavskrivning på utleieboliger og forretningsbygg vil man få flere langsiktige profesjonelle aktører inn i det private leiemarkedet, skriver Leieboerforeningen i sin høringsuttalelse.

I høringsuttalelsen til Scheel-utvalget (NOU 2014:13) skriver leieboerforeningen at investeringer i kontorlokaler gir gunstige avskrivningssatser, mens det ikke finnes tilsvarende ordninger for investering i boligutleie. I tillegg er yield (avkastning) på kontorutleie (ca. 7 %) vesentlig høyere enn på boligutleie (ca. 4,5 %). Disse økonomiske forutsetningene gjør det nesten umulig å drive forsvarlig utleie av bolig. Sammen med lav skatt ved salg av utleieboliger bidrar det derimot til at utleiemarkedet blir dominert av kortsiktige spekulanter og ikke langsiktige og profesjonelle eiere.

Ved å innføre en sats for saldoavskrivning på utleieboliger på 2 % vil den løpende avkastningen for profesjonelle utleiere øke og flere langsiktige aktører vil investere i utleieboliger. Samtidig vil skattebyrden øke i det leilighetene blir solgt, noe som igjen vil føre til mer langsiktige eiere i motsetning til kortsiktige spekulanter.

Ved å innføre en lik sats for saldoavskrivning på utleieboliger og forretningsbygg vil man både rette opp i de skadelige vridningene pga. skattesystemet vi ser i dag, og man vil legge til rette for den politiske målsetningen om flere langsiktige profesjonelle aktører på det private leiemarkedet.

Les Leieboerforeninges høringsuttalelse her

 

Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.