Frp-byråd gikk på bostøtte-smell

Bystyret i Bergen har besluttet å sende saken om nye retningslinjer for kommunal bostøtte tilbake til byrådet for videre utredning.

  • Frp-byråd gikk på bostøtte-smell
    Byråd Eiler Macody Lund ville sende flere Bergensere på sosialen, men ble stoppet av bystyret i Bergen. (Foto: Ann-Kristin Loodtz)

Frp-byråd i Bergen, Eiler Macody Lund, foreslo å redusere utgiftene til den kommunale bostøtten med 15 millioner i året. Byråden var klar over at dette vil sende mange bergensere på sosialen og hadde regnet seg frem til at utgiftene til økonomisk sosialhjelp ville øke med syv millioner i året. Byråden syntes likevel det var bedre å sende svakstilte på sosialen for å spare usle 8 millioner kroner.  

Heldigvis var bystyret i Bergen av en annen oppfatning. Et samlet bystyre stilte seg bak Krf, AP og Byluftslistens alternative forslag om at saken sendes tilbake til byrådet for videre utredning. Bystyret sier klart at byrådet må utrede en ordning som ikke legger opp til at flere personer blir sosialhjelpsmottakere. 

Kaktus til byråden og rose til bystyret!  

Les mer

 


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.