Svak økning i leieprisene i Oslo

Markedsleien for leiligheter i Oslo økte med 0,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2014. De månedlige leieprisene ligger kun 0,9 prosent høyere enn på samme tid i 2013.

  • Svak økning i leieprisene i Oslo
    Markedsleie Oslo 2002-14.

Det koster nå i gjennomsnitt 12.275 kroner i måneden å leie en leilighet i Oslo. Det siste året har leieprisene økt med 2 % i sentrum vest og 1 % i sentrum øst. I Oslo sør og vest har prisene gått ned med 1,5 prosent.

Rekordmange leiligheter på markedet
Samlet tilbud av leiligheter falt fra rekordhøye 8.900 i 3. kvartal til 6.850 i 4. kvartal 2014. Selv med klar nedgang er det det høyeste nivået som er målt i 4. kvartal noen gang.

Gjengs leie økte med 0,9 prosent siste kvartal og den er 3,7 prosent høyere enn i 4. kvartal 2013. Forskjellen mellom markedsleie og gjengs leie ble ytterligere redusert dette kvartalet. For hybler er gjengs leie nå høyere enn markedsleie.

Hva er gjengs leie? 
Husleien i de fleste av Boligbyggs boliger er gjengs leie. Gjengs leie kan kort defineres som det leienivået som er etablert på stedet, ved leie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Dersom gjengs leie blir høyere enn markedsleie når husleien fastsettes vil Boligbyggs leietakere betale markedsleie.


Relaterte artikler

Oslo har de høyeste leieprisene Leiemarkedsundersøkelsen (LMU) per 4. kvartal 2016 viser at Oslo fortsetter å ha det høyeste leienivået i Norge. Stavanger har derimot falt og ligger under sentrale områder i Bergen og Trondheim.

Flaks på boligmarkedet kan påvirke resten av livet ditt Tilfeldigheter styrer ofte om du får god eller dårlig råd. Viktigst er det antakelig å ha flaks på boligmarkedet.

Oslo blir stadig dyrere for deg som skal leie bolig – Det er rekordmange boliger til leie, men likevel sterkt økende leiepriser i Oslo, Asker og Bærum, sier administrerende direktør for Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal. Studentene i hovedstaden kan ikke regne med å slippe billig unna til høsten, med andre ord.

Stor forskjell på depositumskontoer Det er ikke uvesentlig hvor utleieren din plasserer depositumspengene dine. Renta varierer mye fra bank til bank. Det samme gjør gebyret for depositumskontoen, men gebyret er det utleieren som skal betale.

Oslo er fremdeles dyrest i landet SSBs leiemarkedsundersøkelse (LMU) har i dag publisert leieprisstatistikken for 2015. Den viser at Oslo fremdeles har de dyreste utleieboligene. De rimeligste leilighetene her ligger på samme prisnivå som sentrumsleiligheter i Bergen og Trondheim. Leieprisene i landet varierer forøvrig stort - fra 6000 kr til 17000 kr for en toromsleilighet.