Oslo bystyre sparker nedover

Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

  • Oslo bystyre sparker nedover
    Utkastelsesbegjæringer dukker umiddlebart opp. Panikken sprer seg. Dysterheten og fortvilelsen slår til, skriver Eric Scobie og Atle Bakken.

Av: Eric Scobie og Atle Bakken

Men Helsebyrådet i Oslo mener at vi lever over evne. «Det er ingen som kan bosette seg der de ikke er i stand til å betjene husleien.» Vi har ikke bosatt oss noe sted!? Vi har bodd i de samme leilighetene i en menneskealder, men Stortinget har tillatt gårdeierne å øke husleiene våre helt opp til mønet (300 %) og videre. Politikerne syntes gårdeierne tjente for lite på oss så de fjernet husleiereguleringen i 2010. Så kunne utleierne ta absolutt hva de ville i husleie. Det eneste de ikke fikk ta fra oss var vår uoppsigelige leierett; men pytt, den kunne de jo ta fra oss ved å heve husleien noen hakk til.

Allikevel var det noen vettuge politikere som syntes dette gikk for langt. Her måtte det komme noen ordninger som beskyttet de svakeste så de ikke ble kastet på gata. Noen få av oss hadde så lite at vi kvalifiserte til husleietilskudd. Men det var ikke mange. Av de i 2010 ca. 3000 rammede måtte 2860 finne seg annet husvære. Politikerne hadde i sin iver lovet 40 millioner i støtte, men hvor ble de pengene av?

 

Ingen fortjener på denne måten å få avslått eksistensielle rettigheter på grunn av vilkårlighet, slurv eller ideologiske misoppfatninger. Det er å føye spott til skade. Vi mener Oslo Bystyre har begått en stor urett og umiddelbart bør ta inn de femten dette gjelder i varmen igjen.Men nå, i januar 2015 etter fem år, opphørte forskriften som har vært vår livline til å ha tak over hodet. Våre venner i Leieboerforeningen fikk så sent som i mai 2014 forståelsen av at Byrådet i Oslo aktet å fornye forskriften. Det var jo det eneste fornuftige å gjøre.

Deretter, i et hastevedtak på siste Bystyremøte rett før jul bestemmer Helsebyråden at 15 av de gjenværende 51 som mottar støtte fordi Stortinget opphevet husleiereguleringen deres, ikke lenger skal få fem øre fordi de er under 65 år, og da kan de værsågod klare seg selv. Det stemmes, og de Blå får flertall. Men de rammede ble aldri hørt. Deres talerør Leieboerforeningen, og dens høringsuttalelse blir holdt skjult for politikerne før votering.

Man tar derfor ikke hensyn til at de kan være sykere enn de som er over 65. Ingen konsekvensanalyse. Det hele bærer preg av rent partipolitisk begrunnet markeringsbehov. Byråden for helse er fra Høyre.

Med én dags varsel ble husleietilskuddet fjernet. Syke hadde ikke en gang råd til å kjøpe smertestillende medisiner.

Utkastelsesbegjæringer dukker umiddlebart opp slik som i 2010. Panikken sprer seg. Dysterheten og fortvilelsen slår til. Helsen går ned. Bare at denne gangen vet ikke de rammede engang om hverandres identitet. Den skal være “beskyttet av vernet for privatliv.“

Ingen fortjener på denne måten å få avslått eksistensielle rettigheter på grunn av vilkårlighet, slurv eller ideologiske misoppfatninger. Det er å føye spott til skade. Vi mener Oslo Bystyre har begått en stor urett og umiddelbart bør ta inn de femten dette gjelder i varmen igjen.

 

Les også:

 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...

Tror pristaket på leieboliger er nådd Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd. - Leie...

Ikke fjern leieboers kjøpsrett ved seksjonering Leieboerforeningen mener det er et stort tilbakeskritt å fjerne leieboers rett til å kjøpe boligen hun leier om eier beslutter å seksjoner denne,...