Bystyret vil tvinge 15 husstander utfor stupet

Som en spesiell julegave til 15 fattige husstander i Oslo, voterte det konservative flertallet i Oslo bystyre på sitt siste møte før jul i 2014 å fjerne bostøtten for femten av i alt 51 gjenværende mottakere av et livsviktig botilskudd som er et være eller ikke være for dem. Flere er syke, og fjerningen av husleietilskuddet med en dags varsel har bl.a. ført til at flere rammede ikke har råd til innkjøp av livsviktige medisiner.

  • Bystyret vil tvinge 15 husstander utfor stupet
    For fem år siden innså politikerne at beboerne måtte gis en form for økonomisk støtte, da de fjernet loven som hadde beskyttet leieboerne mot utilbørlig høye husleier.

Av Eric Scobie

Dette til tross for at det for fem år siden ble avsatt 40 millioner kroner til å støtte de som uforskyldt ble rammet av husleiedereguleringen, og ytterligere millioner for dette formål er overført til kommunen i 2015 budsjettet. For fem år siden anslo man det kunne være flere tusen rammede husstander. Politikerne innså disse måtte gis en form for støtte, ettersom ofrene hadde havnet mellom barken og veden pga markedsorientert fjerning av en lov som hadde beskyttet dem mot utilbørlig høye husleier.

I et brev av 4. oktober 2009 skrev IUT, det internasjonale organet for leietakere og en del av Europarådet, at den norske regjeringen ved utelukkende å gå over til markedsbasert husleie, forbrøt seg mot internasjonale lover om botrygghet. Derfor ble det fra norsk side satt av nevnte 40 mill kr til å subsidiere leieprishopp oppmot 300% såvel som glatte over dårlig politisk håndverk som sådan.

Men reglene i forskriften ble så strenge at kun 141 husstander «kvalifiserte» til botilskudd. Det skulle hjelpe eldre og uføre. I løpet av de 5 årene forskriften varte før den skulle erstattes av mer varige tiltak, er 90 husstander eliminert fra listen, slik at det nå gjenstår kun 51. Allikevel kunne ikke Bystyret se seg råd til (ut fra 50 milliarders budsjett) å fortsette støtten til de få som er født etter 1.1.1950. Byrådsleder Stian Berger Røsland innrømmer i et intervju i Aftenposten 27.12 at han «følte han bare måtte sette grensen et sted. Galt ville det bli uansett.» Man må spørre seg hva slags ansvarsfraskrivelse dette er, med tanke på hvor grunnleggende urettferdig situasjonen er blitt for de som er rammet, og hvor store påkjenninger disse menneskene er utsatt for. Det er en studie i hjerteråhet og dårlig politisk håndverk.

Selve forskriften, som var et hastearbeide nedfelt ved opphevelsen av Husleiereguleringen, ble av Leieboerforeningen i deres høringsuttalelse i saken 13.05.14 sterkt anbefalt oppgradert ved varslet fornyelse i andre halvdel av 2014. Bl.a. var uteglemt klausuler vedr. død, noe som gjorde at husleietilskuddet i én husstand forsvant over natten. Et annet manglende punkt var konsumprisindeks. Mange med minstepensjon blir sterkt berørt og tilskuddet har sunket for hvert år.

Det er skjedd et tankeløst overgrep – og bystyrerepresentanter innrømmer nå at de ikke visste hva de stemte over, da saken kom opp helt til slutt på siste bystyremøte før jule- og nyttårsferien. Vi krever at saken blir tatt opp til bred belysning og behandling i de rette fora slik at en varig ordning kan gjennomføres slik at de siste 51 gjenværende dereguleringsofrene kan leve anstendige liv uten å få sin tilværelse ødelagt av stadige, overhengende trusler om utkastelse i bunnløs fattigdom.

Les også:


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.