Hun mister 50.000 kr i bostøtte med bare to ukers varsel


  • Publisert: søndag 28 desember, 2014 - 15:00
  • Skrevet av: Red  • Hun mister 50.000 kr i bostøtte med bare to ukers varsel
    Bashe Musse (A) synes det er utrolig at saken har ligget syv måneder hos byrådet, og at bystyret fikk saken til behandling bare to uker før endringen trer i kraft.

Gro Wenche Pettersen og 14 andre har fått en julegave av bystyret i Oslo de sent vil glemme. Fra 1. januar forsvinner husleietilskuddet til beboere under 65 år i tidligere husleieregulerte boliger.

Gro Wenche Pettersen har vært gjennom cellegiftkurer, og hun skal inn til operasjon på nyåret. Hun beskriver til Aftenposten kreftbehandlingen som at «kroppen bare kræsjet etterpå».Nå går hun på arbeidsavklaringspenger. 5100 kr utbetalt hver fjortende dag strekker ikke så langt når husleien er på 11.200 kr i måneden. Men hun mottar både ordinær bostøtte (ca. 2700 kr) og et særskilt husleietilskudd (ca. 4000 kr) fra kommunen. Etter at faste utgifter er dekket vil hun dermed gå i minus fra måned til måned.

Husleiereguleringene opphørte
I 2000 vedtok Stortinget å gradvis avvikle siste rest av de gamle prisreguleringene for private leiegårder i Oslo. Da de opphørte i 2010, laget Oslo kommune en særordning med husleietilskudd. Den skulle fange opp personene med lav inntekt, ingen formue og lang botid i samme leilighet, slik at disse ikke ble satt på gaten.

Det første året mottok 140 personer tilskudd. Nå, fem år etter, er antallet nede i 51.

I år skulle ordningen revurderes og eventuelt forlenges. Saken var på høring på våren, men siden drøyde det hos byrådet. Saken ble behandlet først 17. desember, på det siste bystyremøtet før jul.

Et flertall av byrådspartiene, samt Frp og MDG, vedtok å innføre en nedre aldersgrense på 65 år fra 1. januar 2015.

Dermed mistet Gro Wenche Pettersen og 14 andre titusener av kroner med bare 14 dagers varsel.

Kort frist?
Bystyrerepresentant Bashe Musse (Ap) har engasjert seg i saken. Han reagerer kraftig på byrådets håndtering av saken som han Ap stemte imot, sammen med SV og Rødt.

- Hvorfor er det annerledes for en vanskeligstilt person på 64 år enn en på 65 år? Utfordringen er den samme. Når folk er helt avhengig av denne støtten, er det rart å bare fjerne den, sier Basse.

Han synes det er utrolig at saken ble liggende i syv måneder hos byrådet, slik at det til slutt ble vedtatt bare to uker før endringen trer i kraft.

- Man må i det minste gi folk tid til å forberede seg. Det gjelder bare 15 personer, men det er livsviktig for dem det gjelder, sier Musse.

Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide (H) mener Gro Wenche Pettersen og de andre i virkeligheten har hatt god tid.

   

Husleietilskudd

1. januar 2010 opphørte siste rest av de gamle prisreguleringene av eldre, private leiegårder i Oslo. Loven hadde blitt vedtatt gradvis faset ut av Stortinget ti år tidligere.

For å kompensere for den store økningen i boutgifter en liten gruppe fikk, vedtok bystyret en ordning med husleietilskudd.

Den skulle hjelpe dem med lav inntekt, ingen formue og lang botid i samme leilighet. Svært mange av mottakerne er eldre. 51 personer mottar i dag støtte gjennom ordningen.

Nylig forlenget bystyret ordningen. Men det ble også innført en nedre aldersgrense på 65 år. Dermed faller 15 av mottakerne plutselig ut.

 

- For det første mener jeg at Oslo legger seg på en raus linje ved å videreføre ordningen for alle de eldre dette gjelder. For det andre har de som nå mister den egentlig hatt 15 år, ikke 14 dager, på å forberede seg, sier han.

Søreide viser til at dette er en lukket særording, på siden av ordinære ordninger.

- Målet må være at man over tid skal være i stand til å håndtere sin egen bosituasjon.

Andre leiligheter er dyrere
Byråden sier at personene det gjelder, må ta kontakt med sitt lokale Nav-kontor hvis de får problemer.

- Dette er personer som bor i leiligheter som reelt sett koster mer enn de har råd til. Man må finne et balansepunkt mellom kostnadsnivået og evnen man har til å betjene utgiftene, sier han.

Pettersen har bodd i tre-romsleiligheten i 29 år.

Sønnen er vokst opp der, og barnebarna er jevnlig på besøk. Fordi hun har en tidsubestemt leiekontrakt, som bare kan justeres opp med prisveksten, er husleien på 11.200 kr et godt stykke under markedspris.

- Jeg har kikket på andre leiligheter som er til leie, men selv en to-roms vil bli dyrere enn den jeg har i dag. Jeg har ikke råd til det. Selv langt utenfor Oslo er det for dyrt, sier hun.

Hun spør om det i det hele tatt er lovlig å gjøre et slikt vedtak med så kort frist.

- Jeg vil utfordre byrådet, det kan du si til dem. De kan jo prøve å leve på det jeg gjør i noen måneder.

Kilde: Aftenposten.no

Les mer: