Endring i tilgjengelighetskrav gir rimeligere boliger for unge

  • Endring i tilgjengelighetskrav gir rimeligere boliger for unge
    – Regjeringens forslag om å justere kravene til tilgjengelighet slik at halvparten av leilighetene under 50 kvadratmeter blir helt unntatt fra tilgjengelighetskravet, er svært positivt, sier konsernsjef i OBOS Martin Mæland.

Endring i tilgjengelighetskrav gir rimeligere boliger for unge OBOS er svært tilfreds med Regjeringens forslag om å unnta halvparten av leilighetene under 50 kvadratmeter fra krav om tilgjengelighet. Dette vil på sikt gi rimeligere boliger for unge.

– Regjeringens forslag om å justere kravene til tilgjengelighet slik at halvparten av leilighetene under 50 kvadratmeter blir helt unntatt fra tilgjengelighetskravet, er svært positivt. OBOS har pekt på dette som en mulig kompromissløsning i lang tid, og det er gledelig at Regjeringen nå har lyttet til oss. Dette gir rom for å bygge 2-romsleilighetene fire-fem kvadratmeter mindre enn i dag, noe som vil gi en billigere inngangbillett til boligmarkedet for mange unge i etableringsfasen, sier konsernsjef i OBOS Martin Mæland.

De nye byggekravene medfører at det totalt sett vil bli flere leiligheter. I et bygg som i utgangspunktet har 100 leiligheter, kan OBOS nå bygge inntil fem leiligheter ekstra grunnet unntaket for tilgjengelighetskrav. Endringene gjør at OBOS kan bygge leiligheter som er fire-fem kvadratmeter mindre. Færre kvadratmeter vil bety at boliger for førstegangsetablerere sentralt i Oslo kan gjøres mellom 300.000-400.000 kroner billigere. Småleilighetene som unntas tilgjengelighetskravet vil dekke det samme funksjonelle behovet og tilby den samme bokvaliteten for en ung person i etableringsfasen. 

– OBOS er glad for at vårt innspill om at unntaket skal vurderes samlet ut fra alle de boligene som omfattes av en byggesøknad, er tatt til følge i høringsrunden. Det gjør det mulig å samle de minste boligene i enkelte bygg og dermed planlegge rasjonelle og kostnadseffektive byggeprosesser for øvrig, sier Mæland. 

OBOS tror også at forslaget om å gjøre endringer i kravet til stigningsforhold på atkomstvei og ramper fra 1:20 til 1:15 vil gi bedre boligprosjekter og redusere unødvendige byggekostnader.


Relaterte artikler

Utkastelser, oppsigelser og husleieøkning må stanses Vi i Leieboerforeningen blir stadig kontaktet av bekymrede leieboere som har mistet deler av inntekten sin som følge av regjeringens høyst nødvendige tiltak for å hindre spredning av coronaviruset. Vi jobber kontinuerlig for å få oversikt over leieboernes situasjon, og har nå sendt over nye forslag til boligpolitiske strakstiltak til myndighetene.

Boligpolitikk takk Leieboerforeningen har lenge etterlyst et større fokus på boligpolitikk i valgkampen, og i år ser vi resultater av vårt arbeid i Oslo – boligpolitikk er endelig på dagsorden og begreper som sosial boligpolitikk, gjengs leie, tredje boligsektor, medvirkning, innelåsningseffekter og fattigdomsfelle diskuteres hyppig blant våre folkevalgte. Fram mot valget slipper vi våre folkevalgte til orde - og til slutt gjør vi opp status og forteller deg hvilket parti som har den beste boligpolitikken for leieboerne i hovedstaden.

Politikerpreik - samleside Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har vi samlet alle videoene. God fornøyelse.

Politikerpreik volum 9: Høgre Høgre er regjeringspartiet med stor R. Med både statsministeren og bustadminister Sanner har Høgre stor innflytelse på bustadpolitikken vår. Høgre har også eit stort engasjement for bustadpolitikk, og eit gjennomarbeida program. Vi har møtt Mudassa Kapur frå Kommunalkomiteen for å snakke om eigarlinja, leigebuarar og den frie marknaden.

Politikerpreik volum 8: Kristeleg Folkeparti Kristeleg folkeparti er eit verdibasert parti med hjarte for samfunnets svake. Vi har møtt stortingsrepresentant Geir Toskedal for å snakke om den vanskelege bustadmarknaden, og vi møtte ein folkevalgt som var åpen for å sjå ting frå fleire vinklar.