"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste

  • "Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste
    Det er leietakerne i de kommunale boliger, de eiendomsløse og byens fattigste, som gjennom økt husleie betaler boligskatt for at vi andre - og mer ressurssterke – kan slippe, sier Ivar Johansen (SV).

SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nesten det samme beløpet som bykassa neste år skal hente inn i utbytte fra det kommunale foretaket Boligbygg. Det er leietakerne i de kommunale boliger, de eiendomsløse og byens fattigste, som gjennom økt husleie betaler boligskatt for at vi andre - og mer ressurssterke – kan slippe. Dette er en omvendt Robin Hood-politikk: tar fra de fattige for å gi til de rike, ifølge Ivar Johansen (SV). Her kan du lese hans innlegg i budsjettdebatten 11. desember 2014:

"Ordfører. Finanskomiteen har ved flere anledninger understreket at kommunens høye gjeldskrav er krevende når en større del av kommunens frie inntekter vil gå til renter og avdrag. Kommunen hadde i 2010 en samlet lånegjeld på 20 mrd. Dersom det går som byrådet planlegger vil gjelden i løpet av 4 år øke til over 44 mrd.

Bystyrets borgerlige partier har understreket at uten stramme budsjetter vil gjeldsgraden bli så høy at kommunen verken vil være i stand til å gjennomføre nødvendige utbygginger i framtida eller å opprettholde tjenestetilbudet på et forutsigbart og godt nivå. Grensa er passert. Aktivitets- og kvalitetskutt innenfor eldreomsorg, utdanning, kultur, helse og velferd gjør at trenden med at de mest ressurssterke familiene flytter til nabokommunene i Akershus vil fortsette. De flytter til kommuner som også har eiendomsskatt. Flyttestrømmen svekker kommunens økonomi ytterligere. Kommunen må få en bærekraftig økonomi både på kort og lang sikt. Inntektspotensialet må utnyttes. Oslo må gjøre som mer enn 300 av landets kommuner allerede gjør: innføre eiendomsskatt.  Ja, slik de fleste Høyre-styrte kommuner gjør.

Eiendomsskatt er ikke en konkurranseulempe. Den gjør det ikke mindre attraktivt når næringslivet vurderer å etablere seg i Oslo. Oslo tapte for eksempel mot eiendomsskattekommunen Lørenskog når Coca Cola Norge skulle re-lokalisere seg. For næringslivsetablering er det mer avgjørende hvorvidt kommunen kan tilby en velfungerende kollektivtrafikk, et godt sosialt sikkerhetsnett, og et trygt oppvekstmiljø for våre barn og unge.

SV vil ha en sosial eiendomsskatt. For de fleste dreier det seg om en 100-lapp eller 2 per måned fra de som har en bolig med markedsverdi over 3,7 millioner. Vi henter inn noe mer penger til spleiselaget fra de som har betalingsevne til å bidra noe mer for å sikre velferden.

Vi bruker eiendomsskatten til å sikre helt grunnleggende velferdstilbud. Vi øker bydelsbudsjettene med 335 millioner for å hindre at fritidsklubber blir nedlagt, og at barnehager, barnevern og helsestasjonene kan opprettholde og styrke tjenestetilbudet. Vi bedrer barnefamilienes økonomi, gjennom i 8 bydeler å innføre gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen.

SVs eiendomsskatt vil fra 1. april og ut året innbringe 360 millioner kroner. Det er faktisk nesten det samme som bykassa neste år skal hente inn i utbytte fra Boligbygg. Det er de eiendomsløse og byens fattigste som gjennom økt husleie betaler boligskatt for at vi andre - og mer ressurssterke – kan slippe. Dette er en omvendt Robin Hood-politikk: tar fra de fattige for å gi til de rike.

Bystyreflertallet velger å skyve regninga foran seg. For låneopptak skal jo etter hvert nedbetales.  Dette er foreldregenerasjonen som skyver regninga over til dagens unge. De framtidige voksne. Solidarisk eller sympatisk? Neppe."

Kilde: Ivar Johansens blogg

Les også:


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Advarer unge førstegangskjøpere Mange frykter at det siste rentekuttet vil gjøre boligmarked enda hetere og advarer unge boligkjøpere mot å ta opp for mye gjeld. De store bankene ...

Alle vil til byen Boligprisene i de skandinaviske hovedstedene stiger langt sterkere enn resten av landet. – Vi ser den samme trenden i hele Skandinavia: Bolig...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i a...