122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet

  • 122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet

SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk situasjon som gjør at de defineres som vanskeligstilte. Særlig er personer i husholdninger med barn utsatt. Jo flere barn det er i husholdningen, dess større andel er utsatt på boligmarkedet. Innvandrere er overrepresentert blant de vanskeligstilte.


Statistisk sentralbyrå har gått inn å sett nærmere på hvem som er vanskeligstilte på boligmarkedet. I NOU (2011:15) Rom for alle ble det anslått at det var 150 000 vanskeligstilte personer, mens SSB nå justerer ned tallet til 122 000 personer.

SSB oppsummere i en lengre og interessant artikkel hva som skal til for å bli definert som vanskeligstilte slik:

«… må personen befinne seg i en husholdning som har en inntekt under lavinntektsgrensen EU60, være trangbodd eller ha høy total gjeldsbelastning. Hvis husholdningene har finansformue som er over lavinntektsgrensen, holdes de imidlertid utenfor. Studenter, som ofte har helt spesielle inntekts- og boforhold, er ikke med i statistikken. Med utgangspunkt i denne definisjonen finner vi 45 000 husholdninger som er vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge, og det bor i alt 122 000 personer i disse husholdningene.»

Noen fakta fra SSBs analyse:

  • En av fire med lav inntekt defineres som vanskeligstilte på boligmarkedet.
  • Personer som bor i en husholdning som har mottatt sosialhjelp eller bostøtte, er overrepresentert blant de vanskeligstilte.
  • Vanskeligstilte er overrepresentert på leiemarkedet  - 44,3 prosent av de vanskeligstilte leier
  • Det er omtrent like mange kvinner som menn som er vanskeligstilte.
  • 90 000 av de vanskeligstilte bor i husholdninger med barn
  • Oslo skiller seg ut med størst andel vanskeligstilte 5,6 prosent

Kilde: SSB.no


Relaterte artikler

Advarer unge førstegangskjøpere Mange frykter at det siste rentekuttet vil gjøre boligmarked enda hetere og advarer unge boligkjøpere mot å ta opp for mye gjeld. De store bankene ...

Alle vil til byen Boligprisene i de skandinaviske hovedstedene stiger langt sterkere enn resten av landet. – Vi ser den samme trenden i hele Skandinavia: Bolig...

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

Leieboerforeningen arrangerer Bjørnåsendagen Søndag 30. november arrangerer Leieboerforeningen Bjørnåsen-dagen i det nye utleieprosjektet til Selvaag på Søndre Nordstrand. Arrangementet er en del...

Ny rapport bekrefter utflating i leiepriser Ny rapport bekrefter bildet som har tegnet seg over flere måneder. Det er en klar utflating av leieprisene i Oslo, og mye taler for at dette kommer ti...