Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker

  • Leieboerforeningen vil ha HTU i alle fylker

Leieboerforeningen sier i en høringsuttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at det bør opprettes Husleietvistutvalg i alle landets fylker. 

I et lovforslag fra regjeringen legger man opp til en utvidelse av systemet med utenrettslig klagebehandling av saker mellom forbruker og næringsdrivende. I dag tilbyr Forbrukerrådet mekling i enkelte saker, med mulighet for videre behandling i Forbrukertvistutvalget. I tillegg finnes det en rekke bransjevise klagenemnder innen ulike sektorer. Dagens tilbud dekker ikke alle saksområder. Forslaget fra regjeringen innebærer at Forbrukerrådet skal tilby mekling mellom partene i alle typer forbrukersaker, med noen unntak, hvor det ikke er opprettet et annet særskilt tilbud.

LbF skriver i høringsutkastet at vi har Husleietvistutvalg (HTU) i fem av landets fylker og at erfaringene med HTU er svært gode. Dette framkommer blant annet i en evalueringsrapport fra Vista Analyse som konkluderer med at den samfunnsøkonomiske verdien av HTU ligger i at utvalget behandler flere husleietvister, og at saksbehandlingen er grundigere og bedre enn i forliksrådet. Meglingstilbudet fra Husleietvistutvalget blir godt mottatt, og utvalget oppnår stor grad av forlik mellom partene.

Les mer: Om rapporten fra Vista analyse

Leieboerforeningen viser også til at i Norge er bare en av fire utleieboliger eid av næringsdrivende utleiere. De fleste utleiere er private husholdninger som har fra en til fem utleieenheter. Det blir derfor uheldig å lage en klageordning som bare omfatter næringsutleiere. 

Les mer:

 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...

"Eiendomsskatt" - bare for byens fattigste SVs har foreslått å innføre eiendomsskatt vil fra 1. april 2015. Dette ville gitt ca 360 millioner kroner til det felles spleiselaget. Det er det nest...

122 000 vanskeligstilte på boligmarkedet SSB har justert ned antallet vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge til 122 000 personer. Dette er personer som bor trangt eller har en økonomisk si...