Tror pristaket på leieboliger er nådd

  • Tror pristaket på leieboliger er nådd
    Lars Aasen i Leieboerforeningen støtter sterkere skattelegging av boligeiere og tror ikke dette får særlig betydning får leieprisene.

Skatt på utleiebolig vil neppe føre til et prishopp, mener Leieboerforeningen. De tror pristaket for utleieboliger er i ferd med å bli nådd.

- Leieboerforeningen mener at det er prinsipielt riktig å skattlegge privat utleie, på samme måte som proffe utleiere også må skatte av inntektene, sier daglig leder Lars Aasen i et intervju med Dagsavisen 6. desember 2014.

Tirsdag denne uka la det regjeringsoppnevnte Scheel-utvalget fram sine forslag for et nytt skattesystem i Norge. Der foreslår de blant annet å flytte en del av skattebyrden over fra arbeid til eiendom. I dag kan du leie ut inntil 50 prosent av boligen din skattefritt. Det vil utvalget ha en slutt på.

Enkelte i eiendomsbransjen har varslet at et slik tiltak bare vil føre til at utleier sender regningen over til leieboerne, og at det er dem som ikke eier egen bolig som må betale størstedelen av kaka. Men det bekymrer ikke Leieboerforeningen.

- Vi tror ikke konsekvensene er like dramatiske som enkelte andre, som har påstått at husleia vil gå opp med mange tusen. Vi tror vi allerede balanserer på en smertegrense for hva det er mulig å betale i de større byene, sier Aasen.

Diskriminerer proffene
Han mener det ikke er noen gode grunner til at utleie av bolig skal være skattefritt.

- Bolig har lenge vært et friområde når det gjelder fornuftig skattlegging. Hvorfor utleie skal være skattefritt ser jeg ingen fornuft i i det hele tatt. Slik jeg oppfatter det er det markedet, altså de som leier bolig, som setter prisen. Jeg tror ikke de kan betale så mye mer. Dersom utleiere vil fortsette å leie ut, må de betale skatt. Hvorfor skal de ikke det? spør han retorisk.

I utleieforeningen er de særlig opptatt av at private og profesjonelle eiere skal likebehandles i et nytt skattesystem.

- Vi er veldig opptatt av flere proffe og seriøse aktører i leiemarkedet. Det er en overkonsentrasjon av privatpersoner som driver med noe de ikke kan noe om, og det skaper konflikter, tull og tøys. Det gjør det ikke lett å være leieboer. Vi ser gjerne en lik skattlegging, sier Aasen.

Subsidier til de rike
Det er flere som de siste dagene har tatt til orde for at det er på høy tid at også boliger blir skatteobjekter i framtida. I gårsdagens Dagsavisen var førsteamanuensis Mary Ann Stamsø ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ute og kritiserte at boligeiere i dag får en kraftig skatterabatt, mens de 900.000 som i dag leier bolig ikke får noe hjelp i det hele tatt.

- Selv om mange av dem er unge og vanskeligstilte, får de nesten ingen ting fra politikerne. I stedet er det de som eier bolig som blir subsidiert, særlig dem som tjener mest, sa Stamsø.

Hun ser svært positivt på forslaget om å skattlegge inntekter fra utleie av egen bolig.

- Det er veldig positivt hvis vi begynner å skattlegge private utleiere. For hvor rettferdig er det med en solid subsidiering av dem som allerede tjener mye på å leie ut ett og ett rom i boligen sin, til meget høye priser?

Også forslaget om å øke ligningsverdien på bolig fra 25 til 80 prosent, er Stamsø positiv til.

- Dette er smart fordi det vil føre til at man må begynne å betale skikkelig formuesskatt av bolig også, i likhet med hva som er tilfellet for annen formue. Dermed blir det mindre lønnsomt for spekulanter å kjøpe flere boliger, og dem vil vi ha færrest mulig av i boligmarkedet, sier hun.

Selv om flere økonomer har vært positive til skatt på bolig, har finansminister Siv Jensen (Frp) gjort det klinkende klart at hun ikke vil innføre noen som helst form for boligskatt.

- Når det gjelder boligskatt, kan jeg si med en gang at det ikke står på denne regjeringens meny, sa hun da Scheel-utvalget la fram sin rapport tirsdag. 

Kilde:

Les også:

Hør:

  • Nrk Her og Nå 5.12.14  
    Lars Aasen (Leieboerforeningen) diskuterer boligskatt med Dag Refling (Huseiernes Landsforbund)

 

 


Relaterte artikler

Flyktninger og bolig Leieboerforeningen var invitert til møte med kommunalminister Jan Tore Sanner 9. november om hvordan løse boligsituasjonen for de mange tusen flyktnin...

Advarer unge førstegangskjøpere Mange frykter at det siste rentekuttet vil gjøre boligmarked enda hetere og advarer unge boligkjøpere mot å ta opp for mye gjeld. De store bankene ...

Alle vil til byen Boligprisene i de skandinaviske hovedstedene stiger langt sterkere enn resten av landet. – Vi ser den samme trenden i hele Skandinavia: Bolig...

Oslo bystyre sparker nedover Jeg trodde alle i Norge hadde krav på et hjem og et verdig liv. Not True. Det fikk 15 av oss erfare like før jul da det dumpet ned et ufølsomt maskinelt behandlet brev i postkassen: «Husleietilskuddet ditt opphører med øyeblikkelig virkning». Det var ikke som vi levde fett eller over evne, vi hadde akkurat nok til å holde fanden fra døra fra måned til måned. Det er aldri snakk om å gå ut og ta en kaffe eller en øl, møte folk. Det er aldri snakk om å skeie ut. Det er alltid best å finne eller få det man trenger, og kjøpe varer som er gått ut på dato for halv pris.

Prosjekt Trondheim avsluttes Leieboerforeningen har besluttet å stenge lokalavdelingen i Trondheim. Bakgrunnen er manglende finansiering og støtte fra Trondheim kommune. O...